Waterschappen vrezen veiligheid

DEN HAAG, 25 FEBR. De Unie van Waterschappen doet een dringend beroep op regering en parlement de veiligheid in het rivierengebied niet uit het oog te verliezen.

Daarom moeten de dijken die door de commissie-Boertien zijn aangewezen, binnen tien jaar versterkt worden. En niet zoals het kabinet heeft besloten, pas over 12 tot 13 jaar. De unie schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet doet volgens de unie geen enkele poging vertragingen in het dijkverzwaringsprogramma te beperken. Ook vindt zij dat moet worden vastgehouden aan de veiligheidsnorm waarbij het risico van dijkdoorbraak wordt teruggebracht naar eens in de 1250 jaar.