Volkscongres komt in maart bijeen

MOSKOU, 25 FEBR. De kans is groot dat het Russische Volkscongres over twee weken in buitengewone zitting bijeen komt om een oplossing te zoeken voor de constitutionele crisis die Rusland nu al maanden verlamt. De oppositie in de volksvertegenwoordiging, die zich verzet tegen het verlangen van president Boris Jeltsin om de uitvoerende macht te versterken ten koste van het parlement, heeft voldoende handtekeningen opgehaald om zo'n buitengewone sessie bijeen te roepen. De Opperste Sovjet (het kernparlement) zal volgende week donderdag bepalen wanneer het Congres van Volksafgevaardigden zal worden gehouden. Formeel kan het pas tien dagen na dit besluit bijeenkomen, maar er zijn plannen om het congres al op 9 of 10 maart te laten beginnen.

Het idee om dit duizendkoppige parlement bijeen te roepen is van president Boris Jeltsin afkomstig. In een poging de patstelling te doorbreken, heeft hij twee weken geleden voorgesteld om het volkscongres in de eerste helft van maart te laten beslissen over een nieuwe grondwet, waarin de bevoegdheden van uitvoerende en wetgevende macht zouden moeten worden afgebakend. Als dat zou lukken, zou Jeltsin bereid zijn af te zien van het plebisiciet waarmee hij het, in zijn ogen aarstconservatieve, Volkscongres wil zien te verjagen.

Voordien zouden hij en parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov het eens moeten worden over een gezamelijk ontwerp voor de nieuwe grondwet. Sindsien zijn Jeltsin en Chasboelatov er echter niet in geslaagd een compromis te bereiken.