Vermeend vertrekt als hoogleraar

ROTTERDAM, 25 FEBR. Het Tweede-Kamerlid W. Vermeend (PvdA) heeft zijn functie als bijzonder hoogleraar belastingrecht aan de Groningse universiteit op aandringen van de faculteit neergelegd.

De decaan van de rechtenfaculteit mr. A. Nooteboom heeft dit vanmorgen bevestigd. “We hebben hem eind vorig jaar gezegd: als je nou echt niet de tijd hebt, wees dan verstandig.” Nooteboom zegt het vertrek van Vermeend te betreuren.

Vermeend is behalve Kamerlid ook penningmeester van de Partij van de Arbeid en hoogleraar Europees belastingrecht in Maastricht. De PvdA-fractie had Vermeend ten behoeve van zijn hoogleraarschap in Groningen één dag per week vrijaf gegeven, maar hij bleek die dag daarvoor niet daadwerkelijk te kunnen benutten.

Nooteboom heeft indertijd zelf Vermeend gevraagd voor het hoogleraarschap omdat hij “een goede deskundige” is op het gebied van moderne ontwikkelingen in het belastingrecht. Vooral zijn Kamerlidmaatschap werd gezien als “een verrijking van de faculteit”. Nooteboom: “En juist daarom was het jammer dat hij niet vaak in Groningen kon zijn. Die ervaring met en kennis van de politiek krijgt vooral zijn waarde in het persoonlijke contact met studenten.”

Nooteboom beklemtoont dat Vermeend “wel zijn geld waard is geweest voor de universiteit”. “Hij heeft veel werk verricht.” Vermeend heeft een aantal colleges gegeven en ook scripties begeleid. Nooteboom hoopt dat Vermeend zodra hij meer tijd heeft weer les zal komen geven in Groningen.