Ter Veld: zaak is gedateerd; VVD: "fraude' in Rotterdam moet gestraft

DEN HAAG, 25 FEBR. Rotterdam moet financieel worden gestraft voor een “gigantische bijstandsfraude” die de gemeente in de wijk Beverwaard heeft ontdekt. Het Tweede-Kamerlid Linschoten (VVD) dringt hierop aan in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken).

In de Rotterdamse Beverwaard blijkt een onderzoek onder uitkeringsgerichtigden in de wijk Beverwaard in 1989 te hebben uitgewezen dat van 96 cliënten bij wie onregelmatigheden werden vermoed, die vermoedens twee jaar later in 69 gevallen nog overeind bleven. Van fraude is overigens in geen enkel geval hard bewijs geleverd.

Ter Veld verklaarde gisteren niet op de hoogte te zijn geweest van de resultaten van het betreffende Rotterdamse onderzoek. Consulenten van het ministerie hebben er destijds wel naar gevraagd, maar kregen van de gemeente te horen dat het om een niet-wetenschappelijk en zeer beperkt onderzoek ging.

Het onderzoek is volgens de staatssecretaris gedateerd. Haar indruk is ook nu dat het niet wetenschappelijk is onderbouwd. Dat Rotterdam destijds geen financiële sancties aan frauderende bijstandsontvangers heeft opgelegd verbaast Ter Veld niet. “Dat was het oude beleid van een aantal jaren geleden. Nu kan dat niet meer en moet alles wat frauduleus is verkregen volledig worden terugbetaald.”

In de Tweede Kamer is de CDA-fractie al enige maanden voorstander van een parlementaire enquête naar bijstandsfraude. Maar een meerderheid in de Kamer is daar vooralsnog geen voorstander van, al is een speciale commissie bezig na te gaan of er een eigen onderzoek moet komen. VVD'er Linschoten wijst erop dat een parlementaire enquête tijdrovend is en eigenlijk overbodig, omdat genoegzaam bekend is dat er bijstandsfraude wordt gepleegd.

De Rotterdamse gemeenteraad is verontwaardigd dat wethouder J. Henderson (sociale zaken) het onderzoek voor de raad heeft verzwegen. De VVD wil dat “de wethouder zijn consequenties trekt en de eer aan zichzelf houdt”. D66 heeft een interpellatie aangevraagd tijdens het raadsdebat van 18 maart. De PvdA wil eerst het onderzoek afwachten dat de wethouder heeft beloofd aan de leden van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid te versturen.

Het onderzoek werd in de periode 1987-1989 uitgevoerd nadat het aantal uitkeringsgerechtigden in de wijk opvallend snel steeg. Het onderzoek leverde het sterke vermoeden op dat 69 van de 96 onderzochte cliënten onjuiste gegevens hadden verstrekt over hun woonsituatie. De informatie was echter niet hard genoeg om hen te vervolgen. Wel werden 41 van hen overgehaald zelf de uitkering op te zeggen.

C.P. Mulder van D66 meent dat Henderson “de resultaten in elk geval in een besloten zitting van de commissie bekend had moeten maken. De raad moet alle informatie kennen die haar oordeel kan benvloeden”.

Desgevraagd zei Henderson vanmorgen dat het klimaat rondom uitkeringsfraude snel veranderd is: “Nu wordt elk onderzoekje, ongeacht de kwaliteit, breeduit in de pers gebracht. Ik heb het achtergehouden omdat ik de wijk niet wilde stigmatiseren en ook niet wilde laten zien hoe gammel de Algemene Bijstandswet is, want dan zet je alle sluizen open. Misschien had ik het de commissie moeten meedelen, maar ik was het onderzoekje inmiddels helemaal vergeten.”

Henderson kwam eind vorig jaar ook in aanvaring met de gemeenteraad. Hij had de raad onvoldoende genformeerd over het verloop van de fusie van twee ziekenhuizen.