Strop overheid op DAF kan fors oplopen

EINDHOVEN, 25 FEBR. De financiële strop voor de overheid bij DAF zal aanzienlijk hoger uitvallen dan de 30 miljoen gulden verlies die minister Andriessen (economische zaken) gisteren aan de Tweede Kamer meldde. De tegenvaller kan gemakkelijk tot circa 200 miljoen gulden oplopen.

Economische Zaken had bij het oude DAF nog technische ontwikkelingskredieten (TOK's) van ruim 162 miljoen gulden uitstaan. Die kredieten (plus bijgeschreven rente van 5 procent) blijven in het faillissement van DAF NV achter. De staat wordt daarvoor concurrent crediteur van DAF. De bewindvoerders hebben al laten weten dat die concurrente schuldeisers nauwelijks meer iets van hun vorderingen zullen terugzien nadat alle preferente schuldeisers zijn voldaan. Een deel van toegezegde TOK's was nog niet aan DAF betaald. Over dat deel wordt nog met de bewindvoerders onderhandeld.

De Industriebond FNV en de directie van DAF hebben gisteravond overeenstemming bereikt over het salaris dat de werknemers van het nieuwe DAF moeten inleveren. Met dit geld worden de collega's die aanstaande maandag niet terugkeren in het nieuwe bedrijf, financieel ondersteund.

De laagste salarisgroepen zullen 5 procent van hun brutoloon inleveren ten behoeve van hun oud-collega's. De mensen die in de salarisgroepen daarboven vallen, leveren 7 of 9 procent in. Alleen de mensen met de hogere inkomens leveren 10 procent in.

Zaterdagavond had president-directeur C. Baan van DAF voorgesteld dat alle werknemers in het nieuwe DAF 10 procent van hun bruto-salaris zouden inleveren om zo de financiële teruggang voor alle ex-werknemers van DAF op te vangen. Bij DAF werken nu 5700 mensen, waarvan er aanstaande maandag slechts 2700 mogen terugkomen. Zaterdag krijgt het personeel bericht wie mag blijven en wie moet vertrekken.

Het gisteravond gesloten akkoord betekent dat de laagst betaalde werknemers er netto 84 gulden per maand op achteruit gaan. Voor de hoogste inkomens betekent het akkoord een teruggang van 370 gulden netto per maand. De werknemers van DAF die voorheen in ploegen werkten, hoeven geen salaris in te leveren. Zij verliezen in het nieuwe DAF al hun ploegentoeslag van 17 procent. In het nieuwe bedrijf zal het personeel voorlopig niet in ploegen werken.

Het geld dat de werknemers van het nieuwe DAF inleveren, zal in een apart fonds worden ondergebracht. Niet iedere werknemer zal van dit fonds gebruik kunnen maken. Volgens Koolen is het geld alleen bedoeld voor ex-personeelsleden met medische en financiële problemen.

Ook het personeel van de Belgische dochteronderneming van DAF in Westerlo stemde gisteren met tegenzin in met de arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe DAF. Het overblijvend personeel zal 7,4 procent van zijn loon moeten inleveren.

De Industriebond FNV heeft woedend gereageerd op het schrappen van defensie-orders voor DAF Special Products, de dochteronderneming van DAF die zich bezighoudt met de levering van defensiematerieel. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) heeft bij Special Products ruim 200 brandstof- en bergingsvoertuigen afgesteld. Koolen spreekt van van “een grof schandaal”. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de ene bewindsman honderden miljoenen in DAF investeert, terwijl de andere de positie van een belangrijk onderdeel van het bedrijf ondermijnt. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst zegt zich de “emotionele uitingen” van de Industriebond goed te kunnen voorstellen. Hij beaamt dat het tijdstip van de annulering “inderdaad ongelukkig” is.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft Van Voorst tot Voorst en minister Andriessen (economsiche zaken) schriftelijk om opheldering gevraagd.