"Stemming landbouwakkoord pas na Franse verkiezingen'

BRUSSEL, 25 FEBR. De stemming over het landbouwakkoord tussen de EG en de VS zal waarschijnlijk pas plaatshebben na de Franse verkiezingen van 21 maart. Het ziet er naar uit dat de EG-lidstaten hun interne conflict met Frankrijk over oliezaden voorlopig niet op de spits willen drijven. Op de bijeenkomst van de EG-ministers van buitenlandse zaken in Brussel, op 8 maart, zal wel worden gesproken over het door Parijs zwaar gekritiseerde landbouwakkoord, maar tot een splijtende stemming zal het waarschijnlijk niet komen.

Die verwachting hebben ambtenaren en diplomaten in Brussel gisteren uitgesproken na afloop van hoog ambtelijk beraad ter voorbereiding van de bijeenkomst. In het weekeinde liet de Franse premier Bérégovoy weten dat de Gatt-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel geheel opnieuw moeten worden gevoerd en dat het landbouwakkoord voor Frankrijk volstrekt onacceptabel blijft. Mocht het op 8 maart toch tot een stemming komen, dan zal Parijs zijn veto uitspreken.

Ondanks het dreigement houden onder andere de Europese Commissie en Denemarken (voorzitter van de EG) er aan vast om het landbouwakkoord, en dan met name het deel dat handelt over oliezaden, op de agenda te zetten voor de bijeenkomst. Maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat er ook zal worden gestemd, aldus een diplomaat. In dat geval herhaalt zich het scenario van enkele bijeenkomsten in de afgelopen maanden: Frankrijk krijgt de ruimte om te fulmineren tegen het akkoord en de Europese Commissie krijgt de stilzwijgende steun van de meeste andere lidstaten om voort te gaan op de ingeslagen weg.

Anderzijds heeft de EG haast om het landbouwakkoord formeel te bekrachtigen, omdat zowel EG als de VS ontdekken dat de overeenkomst uiterst gunstig is uitgevallen voor de EG. In de VS gaan steeds meer stemmen op om wijzigingen aan te brengen.