Stellingen

Dat vervangende dienstplicht niet vervuld mag worden bij de afdeling aan de universiteit waar een promovendus heeft gewerkt, met als argument ononderbroken voortzetting van de carriere, betekent dat de overheid niet toestaat dat de verworven vaardigheden op de meest efficiente wijze worden ingezet ten bate van de overheid.

L. Spreeuwers, Technische Universiteit Twente