SCHEDEL

In NRC Handelsblad van 22 februari presenteert correspondent Hubert Smeets een weergave van wat de Russische journaliste Ella Maksimova ten beste geeft over de schedel van Hitler. In de slotpassage wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat er sinds het einde van de jaren veertig stilte heerste in de Sovjet-Unie over Hitlers dood.

In 1967 verscheen van de Russische tolk Jelena Rshewskaja het verslag van haar naspeuringen: Hitlers Ende ohne Mythos (Deutscher Militärverlag, Oost-Berlijn). In mei 1945 had zij met een aantal Sovjet-officieren de opdracht volvoerd naar Hitler te zoeken. Veel informatiever dan haar verslag is de bronnenuitgave van de Russische Duitsland-expert Lev Bezymenski: Der Tod des Adolf Hitler: Unbekannte Dokumente aus Moskauer Archiven (Wegner Verlag Hamburg 1968), waarvan nog hetzelfde jaar een Engelse vertaling verscheen. Deze uitgave bevat onder meer een pathologisch-anatomisch rapport. Wat daarin werd vermeld over Hitlers gebit klopt met wat Amerikaanse inlichtingenofficieren aan gegevens aantroffen bij Hitlers tandarts en andere artsen. Deze vergelijking werd reeds in 1973 door Sognnaes en Ström in hun The Odontological Identification of Adolf Hitler (Acta Odontologica Scandinavica, vol. 31 blz. 43-68) beschreven.

    • Arthur Stam