Ritzen: OV-kaart voor student in toekomst mogelijk toch vrijwillig

ROTTERDAM, 25 FEBR. Minister Ritzen (onderwijs) houdt de mogelijkheid open dat het verstrekken van de OV-jaarkaart aan studenten in de toekomst op basis van vrijwilligheid zal gebeuren. Op dit moment krijgt elke student met studiefinanciering een jaarkaart voor het openbaar vervoer, of hij wil of niet.

De minister zei dit dinsdagavond in Groningen tijdens een debat met studenten. De studentenorganisaties pleitten reeds langer voor het verstrekken van de OV-kaart op vrijwillige basis. Het huidige contract tussen het ministerie en de spoorwegen is op 1 januari 1991 ingegaan en loopt 31 augustus volgend jaar af. De onderhandelingen over een nieuw contract worden waarschijnlijk in april afgerond.

Ritzen heeft de mogelijkheid van een vrijwillige kaart geopperd om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblemen van de NS. Tijdens de langdurige onderhandelingen die voorafgingen aan de invoering van de kaart werd afgezien van een vrijwillige ov-kaart omdat gevreesd werd dat niet genoeg studenten van het aanbod gebruik zouden maken. De prijs van de kaart zou dan ook hoger uitvallen. Een woordvoerder van de NS wilde, in afwachting van het verloop van de onderhandelingen over een nieuw contract, geen commentaar geven op de uitlating van minister Ritzen. Volgens het ministerie blijft overigens de inzet van de minister handhaving van de huidige OV-kaart.

De kaart kost het ministerie op dit moment 72 gulden per maand per student. De uitwonende studenten worden als compensatie voor de verplichte kaart 69,50 gulden op hun basisbeurs gekort, thuiswonenden 48,65 gulden. De OV-jaarkaart werd indertijd ingevoerd als vereenvoudiging van de ingewikkelde reiskostenvergoeding in het beurzenstelsel. Volgens het ministerie stuit vervanging door een trajectkaart op uitvoeringsproblemen.

Begin maart zal het ministerie een nota uitbrengen over vereenvoudiging van het beurzenstelsel. Er wordt momenteel overwogen om de inkomenstoets voor aanvullende financiering af te schaffen. Ook zal bij de bezuinigingen van ongeveer een miljard die Onderwijs volgende maand moet invullen studiefinanciering naar verwachting zwaar getroffen worden. Ook wil het ministerie geld verdienen door het tegengaan van het stapelen van opleidingen en "inefficiënte leerwegen'.