Rijksgebouwendienst kampt met tegenvaller van ruim 100 miljoen

DEN HAAG, 25 FEBR. De Rijksgebouwendienst heeft de komende vijf jaar te kampen met een tegenvaller van ruim 100 miljoen gulden. De tegenvaller wordt veroorzaakt door de teruggelopen waarde van zo'n 600 overwegend kleine gebouwen, die op de nominatie staan te worden verkocht.

Dat deelde de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst, mr. F.W.R. Evers, gistermiddag mee bij de presentatie van het tweede Rijkshuisvestingsplan, dat minister Alders (VROM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De waarde van de te verkopen gebouwen is plotseling sterk gedaald als gevolg van de ingestorte onroerend-goedmarkt. De gebouwendienst van het rijk wacht nu met de verkoop van een groot aantal gebouwen, tot de onroerend-goedprijzen weer stijgen. Door de tegenvaller moeten nieuwe projecten worden uitgesteld. De dienst zal dit voorjaar aangeven om welke projecten het gaat.

Volgens het Rijkshuisvestingsplan komt door de financiële problemen de onderhoudsplicht van de dienst in het gedrang. Volgens het plan voldoet eenderde van de huisvesting van de overheid in 1997 niet aan de stijgende kwalitatieve eisen. Per saldo komt in dat jaar de onderhoudstoestand lager uit dan in 1988. “Deze situatie zal in toenemende mate leiden tot niet meer verdedigbare risico's voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers, onder andere als gevolg van verouderde en storingsgevoelige beveiligings-, verwarmings- en telefooninstallaties”, aldus het plan.

Het kabinet is er niet in geslaagd de huisvestingskosten per kantoorambtenaar met 10 procent omlaag te brengen, zoals het zich in het vorige rijkshuisvestingsplan had voorgenomen. De daling bleef beperkt tot vijf procent. Dat kwam voor een groot deel door het toenemende aantal deeltijdwerkers, die allemaal een eigen werkplek hebben.

De investeringskosten van de gebouwendienst, die zo'n 5.500 gebouwen onder zijn hoede heeft, lopen in de jaren tot 1996 terug met 44,5 procent, als gevolg van verschuiving van aankoop van gebouwen naar huur en lease.