Peking wijst nieuw overleg Hongkong af

PEKING/HONGKONG, 25 FEBR. De Chinese regering heeft vandaag afwijzend gereageerd op het voorstel van Hongkong om te praten over meer democratie in de kroonkolonie.

De Britse autoriteiten van Hongkong boden gisteren aan de publikatie van de door gouverneur Patten opgestelde plannen voor democratische hervormingen in Hongkong uit te stellen als Peking alsnog bereid zou zijn tot overleg. “Om te komen tot een hervatting van de samenwerking tussen China en Groot-Brittannië moeten de Britten Pattens plan voor politieke hervormingen verwerpen”, zei de Chinese woordvoerder Li Jianying vandaag. “De opstelling van China blijft onveranderd”, voegde hij eraan toe.

Gouverneur Patten kwam in het najaar van 1992 al met zijn plannen, maar stelde publikatie uit, om China de kans te geven tot overleg. Wanneer de plannen wel worden gepubliceerd als wetsontwerp, is een onomkeerbare procedure in gang gezet: dan zal het parlement van Hongkong, de Legislative Council (LEGCO), er een debat aan moeten wijden en er over gaan stemmen.

De secretaris voor grondwetszaken van de regering van Hongkong, Michael Sze, wilde gisteren niet zeggen voor hoe lang de publikatie zal worden uitgesteld. “De huidige onzekere situatie kan niet veel langer voortduren; we zullen het wetsontwerp in de staatskrant moeten plaatsen indien een datum voor besprekingen (met China) niet snel wordt gevonden”, aldus Sze.

Volgens andere regeringsbronnen gebeurt publikatie morgen al, op instigatie van Chris Patten, zeker nu de Chinezen vandaag afwijzend op het laatste aanbod tot overleg hebben gereageerd. De gouverneur zou nog voor het zomerreces een debat en een stemming willen houden uit vrees dat zijn democratische plannen anders de streefdatum van 1995 niet halen.

China, dat in 1997 de soevereiniteit over Hongkong overneemt van Groot-Brittannië, reageerde het afgelopen najaar meteen furieus op de plannen van Patten. Peking verwijst naar de zogenaamde Joint Declaration uit 1984, waarin met Londen de overdracht van Hongkong werd vastgelegd. De (ex-)kroonkolonie zou overeenkomstig het akkoord na '97 nog vijftig jaar een eigen systeem mogen hebben, in democratisch en economisch opzicht. Het aantal direct gekozen leden van de LEGCO zou twintig zijn (op zestig zetels). In het plan van Patten worden 39 parlementariërs rechtstreeks door de burgers gekozen; de gouverneur zei dat de Joint Declaration ruimte bood voor aanpassingen.

De Volksrepubliek vreest dat Hongkong als democratisch bolwerk na 1997 te veel onrust zou zaaien onder de rest van de bevolking, die verstoken blijft van een meerpartijensysteem en vrije verkiezingen. Peking heeft al gedreigd alle handelcontracten die door het Brits-koloniale bewind worden getekend na 1997 te zullen vernietigen, waardoor miljardenprojecten in Hongkong, zoals de aanleg van een nieuw vliegveld, zouden mislukken. (AP, Reuter)