Peggy

Meester Smeltink heeft lang met de ouders van Peggy gepraat - dat wil zeggen, met haar moeder. Haar vader heeft geluisterd en geknikt. Peggy, elf jaar en achtste-groeper op een kleine basisschool in het Brabantse Liempde is niet de beste leerlinge van de klas. Op het formulier dat haar schoolprestaties weerspiegelt, staan vrijwel alle kruisjes onder "matig' - " "slecht' klinkt zo hard', zegt Smeltink. Hij raadt haar ouders dan ook aan hun dochter naar een school voor voorbereidend beroepsonderwijs te sturen.

De moeder van Peggy heeft het niet goed verstaan: "Naar de LOM-school!?', roept ze vol afschuw uit. Smeltink moet al zijn overtuigingskracht te hulp roepen om haar gerust te stellen. Als de ouders helemaal begrepen hebben wat een VBO te bieden heeft, stemmen ze in met het advies van de school en tekenen voor gezien. Peggy is "een heel lief meisje', stelt haar moeder nog op een toon die geen tegenspraak duldt. De meester kan slechts beamen.

Erg vrolijk kijken de Van Houtums niet. Peggy's vader, de tegelzetter, trommelt op het tafelblad, de school-na-schooltijd stelt hem bepaald niet op z'n gemak. Zijn vrouw slaat hem op de vingers: "Doe niet zo nerveus!'

Ze zien eruit of ze verrast zijn door het advies van Smeltink. Alsof ze zelfhadden gedacht dat Peggy naar MAVO of HAVO had gekund. Dat is niet zo, ze waren zelf al tot de conclusie gekomen dat hun dochter geen geleerde was - "meer handjes dan hersens', zoals haar moeder het uitdrukt - en de meester was het "achtermekaar' met hen eens. "Ik ben zelf ook nooit een geleerde geweest', zegt de moeder. Met hun dochter hebben ze al een paar VBO-scholen in de buurt bezocht. Het wordt waarschijnlijk een school in Best. "Eerst vond ze het een stomme school, maar nu zegt ze zelf ook: "Ik ga naar Best'.'

Ze hebben vrede, zeggen ze, met de carrière die zich nu voor hun dochter uitstrekt. Peggy wil immers "iets' in de verzorging en dan is het beroepsonderwijs de aangewezen opleiding. "Ze heeft het niet van mij en ook niet van hem', zegt Peggy's moeder terwijl ze naar haar man knikt. "Misschien omdat dadelijk de nieuwe baby komt, dat ze het leuk vindt om kraamhulp te worden.'

Even borrelt de teleurstelling in haar weer boven. " 't Is ongelijk verdeeld, niet? De een gaat ongeslagen naar een hoge opleiding, de ander heeft een leeg hoofd.' Dat gaat haar man toch te ver, hij doet zijn mond open: "Ze wordt opgeleid zoals ze kan en zoals ze wil.' Zijn vrouw neemt zichzelf weer tezamen. "Ze is springlevend. Altijd buiten spelen. En man, wat een fantasie!' Nee, het komt best in orde met Peggy. "Weet je dat ze eerst in dienst wilde. Beroepssoldaat. En later wilde ze non worden.' "Ze zouden haar zien aankomen op het klooster', mompelt haar vader.

De ouders van Peggy wilden niet op de foto

    • Bas Blokker