Moskou nauwer betrokken bij vredesplan Bosnië

MOSKOU, 25 FEBR. Rusland wil betrokken worden bij de multilaterale troepenmacht in Joegoslavië. De Russische regering is bereid eigen eenheden onder te brengen bij het VN-leger dat toezicht moet gaan houden op naleving van het plan-Owen-Vance. Dit Russische contingent zou kunnen gaan opereren in het kader van het “mechanisme dat de Raad van Noord-Atlantische Samenwerking” voor ogen heeft.

Moskou wil ook specialisten leveren voor het “objectieve” onderzoek in Joegoslavië naar oorlogsmisdaden die door een internationaal tribunaal moeten worden berecht. Rusland denkt daarbij vooral aan de massale etnische zuivering die de Serviërs in het Kroatische Vukovar hebben uitgevoerd.

De Russische ambassadeur bij de VN, Joeli Vorontsov, heeft dit gisteren aan de Veiligheidsraad voorgelegd. Het voorstel is het resultaat van de missie die onderminister Vitali Tsjoerkin afgelopen week in New York heeft uitgevoerd.

In het document van acht punten wekt de Russische regering de indruk dat ze weer wil opschuiven in de richting van de Westerse mogendheden. De enige kritische kanttekening is de herhaling dat de Veiligheidsraad zich moet beraden op sancties tegen Kroatië als dit land zijn militaire acties tegen etnische Serviërs voortzet. Moskou heeft daarmee herhaaldelijk gedreigd.

Onderminister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov ontkende gisteren in Moskou dat Rusland zich meer verbonden voelt met het religieus verwante Servië dan met de moslims in Bosnië of het katholieke Kroatië. “Alle partijen zijn onze broeders”, aldus Lavrov. Hij suggereerde daarmee dat zijn departement niet wil toegeven aan de hevige druk uit het parlement om openlijker partij te kiezen voor de Serviërs.

Volgens het Russische document moeten alle partijen in het conflict nu zo snel mogelijk het plan-Vance-Owen aanvaarden. Mocht Servië bereid zijn het vredesvoorstel van Vance en Owen te aanvaarden, dan zijn de voorwaarden aanwezig om de sancties tegen Belgrado stapsgewijs op te heffen. Joegoslavië zou dan ook weer deel kunnen nemen aan de Verenigde Naties en andere internationale organen. “De tijd om de sancties tegen Servië en Montenegro te verzachten, is gekomen”, aldus Lavrov.

    • Hubert Smeets