Monumentenzorg

In het CS van 29 januari (Bouwvakkers met engelengeduld, pagina 5) staat dat er bij Monumentenzorg in Amsterdam 144 mensen werken. Dat is niet juist; dat aantal slaat op de (landelijke) Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg telt formeel circa 31 arbeidsplaatsen, waarvan vier voor stadsbeiaardiers.