Mensenrechten

GENÈVE, 25 FEBR. In Iran is het afgelopen jaar geen werkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van burgerlijke vrijheden en fundamentele rechten.

Dat zegt de speciale rapporteur voor de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties voor Iran, Reynaldo Galindo Pohl, in een gisteren in Genève gepubliceerd rapport. Pohl maakt melding van 301 executies in 1992, waarvan 164 politieke achtergronden hebben. Pohl wijst verder op routineuze folterpraktijken en toepassing van internationaal verboden straffen als amputaties en geseling, die Iran met de islam in de hand rechtvaardigt. De mensenrechtencommissie buigt zich op korte termijn over een resolutie inzake Iran. (AFP)