MEDICIJN PER POST

Op het congres "Nieuwe verhoudingen in de geneesmiddeldistributie' kon men horen hoe verzekeraar Geové, pakjesbezorger PTT en grootgrutter Albert Heijn denken dat farmaceutische zorg in elkaar steekt (NRC Handelsblad, 18 februari).

Het is onjuist dat het thuis bezorgen van medicijnen en het niet vooraf hoeven betalen nieuwe vormen van dienstverlening zouden zijn. Ik ken persoonlijk geen collegae die geen bezorgdienst hebben. In mijn eigen apotheek wordt op verzoek van de patiënt of arts thuis bezorgd, zonodig (bij terminale patiënten en spoedgevallen bij alleenstaanden) meermalen per dag, 's avonds en in het weekend. Ziekenfondsen en apothekers hebben al tientallen jaren een goed functionerend systeem van rechtstreekse betaling achteraf, en sinds het onderbrengen van geneesmiddelen in de AWBZ bestaat er een factorsysteem (ORCA) waarin apothekers en progressieve verzekeraars (onder meer OHRA, Interpolis en Univé) hetzelfde doen voor particulieren.

Om het even in de commerciële terminologie te stellen: eerstelijns gezondheidszorg is een lokale activiteit, van mens tot mens, die sterk aan kwaliteit wint door samenwerking tussen huisarts, apotheker, wijkverpleging, fysiotherapeut en bejaardenzorg. Het overhevelen van budget van wijk of dorp naar verzekeringsbureaucratie komt de eerstelijns gezondheidszorg dus niet ten goede.

En de patiënt? Aan de "pluskant' geen wezenlijke uitbreiding van de dienstverlening, aan de minkant een mogelijk verlies of verzwakking van een faciliteit in zijn of haar wijk of dorp.

    • R.B.M. van Remmen