MEDICIJN PER POST (2)

In geen land zijn de geneesmiddelen zo duur en is het inkomen van de apotheker zo hoog als in Nederland.

Vorig jaar is de omzet weer met zo'n achttien tot twintig procent gestegen waarmee volgens apothekers na tien jaar permanente toename van de omzet weer een "absoluut topjaar' kon worden afgesloten. De consument wordt niets gevraagd en moet gewoon betalen. Maar dat zegt de apothekersorganisatie KNMP allemaal liever niet hardop.

De KNMP reageert in paniek als er een poging wordt gedaan méér kwaliteit te bieden voor een lagere prijs. Omdat ze weet dat die apotheek in de ogen van het publiek helemaal geen kwaliteitszaak is èn omdat ze weet dat de tonnen die de apotheker per jaar verdient in geen verhouding staan tot zijn diensten.

De consument die zijn geneesmiddelen per post laat thuisbezorgen draagt bij tot verlaging van de kosten van de gezondheidszorg. Daarbij heeft de consument, behalve de service die de traditionele apotheek geeft (medicatiebegeleiding, persoonlijk advies), het voordeel dat de medecijnen aan huis worden afgeleverd en dat deze niet hoeven te worden voorgefinancierd.

Wat de KNMP niet wil horen is dat diezelfde klant bij de thuisbezorgapotheek precies dezelfde medicatiebegeleiding krijgt als in de traditionele apotheek. Medicatiebegeleiding is een groot goed en de thuisbezorgapotheek doet daar geen afbreuk aan. Vóórdat er een pakje via de PTT de deur uitgaat, is onder andere gecontroleerd wie de consument is en wat hij/zij in het verleden gebruikte aan medicijnen. Alle gegevens van de klanten worden in de computer bewaard, net als in een gewone apotheek. Steeds wordt bijgehouden welke nieuwe medicijnen worden verstrekt. Bovendien krijgt de klant een geneesmiddelenkaart mee zodat voor arts, specialist of apotheker duidelijk is welke geneesmiddelen worden gebruikt.

    • F. Smits