Koninklijke/ Shell Groep boekt stijging nettowinst met 28 pct.

DEN HAAG, 25 FEBR. De Koninklijke/Shell Groep heeft vorig jaar een stijging van haar netto winst met 28 procent geboekt tot een bedrag van 3,064 miljard pond sterling (8,119 miljard gulden). Worden verliezen en winsten op de voorraden buiten beschouwing gelaten, dan steeg de winst met 8 procent tot 3,122 miljard pond (8,216 miljard gulden). In dit cijfer zijn de verkopen gewaardeerd op de geschatte actuele aankoopkosten van de produkten.

Dit heeft Shell vanochtend meegedeeld. De Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij, de Nederlandse houdstermaatschappij van Shell, stelt een slotdividend voor aan de aandeelhouders van 4,85 gulden, zodat het totale dividend over 1992 uitkomt op 8,45 gulden per aandeel. In 1991 was dit 8,20 gulden.

In het vierde kwartaal van vorig jaar boekte Shell zeer goede resultaten. Voor de gehele groep steeg de winst zonder voorraadverliezen en -winsten met 945 miljoen pond sterling, een verbetering van maar liefst 92 procent.

In de sector opsporing en winning van olie en aardgas boekte Shell vorig jaar goede resultaten dankzij een hogere produktie en lagere belastingen. Ook bij de verwerking van energie en het zeetransport was de winst hoger dan in 1991.

In de chemiesector leed de groep een verlies van 223 miljoen pond sterling, vergeleken met een winst van 23 miljoen pond in 1991. Ondanks de grote strop van de Japanse dochtermaatschappij Showa Shell, door speculatie op de dollartermijnmarkt, boekte de gehele Shell-groep 380 miljoen pond winst over 1992 door de valutabewegingen over het hele jaar.

Op de steenkolensector leed Shell vorig jaar een verlies van 22 miljoen pond sterling, vergeleken met een winst van 33 miljoen pond in 1991. Ook in de sector metalen werd een verlies geleden: 41 miljoen pond sterling, tegenover een winst van 8 miljoen pond in 1991.

De Shell-directie blijkt sterke nadruk te leggen op verlaging van de produktiekosten en rationalisatie. In Noord-Amerika heeft het bedrijf al belangrijke programma's voor kostenreductie in gan gezet en in Europa zijn ze aangekondigd. In de chemie vallen wat dit betreft de zwaarste klappen: personeelsvermindering, selectieve sluiting van fabrieken en meer “coordinatie” van petrochemische activiteiten. In de chemie heeft Shell te lijden van een lagere economische groei en overcapaciteit.