KAMERMUZIEK

Het bericht "Raad: kamermuziek behoeft meer steun' in NRC Handelsblad van 17 februari kan ten onrechte de indruk wekken dat in deze sector de moderne muziek zwaarder gesteund wordt dan de klassiek-romantische. Sterker nog, er zou zelfs geen behoefte bestaan aan een instantie die zich speciaal inzet voor het klassiek-romantische repertoire.

Dit is onjuist, want met uitzondering van het Orlando Kwartet (ƒ 75.000) gaat alle voor de kamermuziek beschikbare fondsen (4 miljoen) naar tien ensembles die zich bezighouden met moderne en authentieke kamermuziek. Het betreft hier de grote gedirigeerde "kamermuziek'-ensembles (in feite orkesten) met meer dan tien spelers, en het Schönberg kwartet, het Mondriaan kwartet en het Maarten Altena kwartet.

Getuige het succes van ons Reizend Muziekgezelschap in de afgelopen twaalf jaar, bestaat er wel degelijk behoefte aan een gespecialiseerd ensemble dat zich (zonder dirigent en met minder dan tien spelers) inzet voor bekend en onbekend repertoire uit de klassiek-romantische periode. Door de volle zalen kunnen de (lage) honoraria van de musici nog wel worden betaald, maar subsidie voor de zakelijke leiding en de kantoorkosten kan er niet af, zodat ik alles in mijn eentje erbij moet doen. Men geeft toe dat we aan alle criteria voldoen, maar steeds is het geld op. Jarenlang hebben we structurele subsidie aangevraagd, maar volgens de Raad moest het projectsubsidie wezen, terwijl de commissie voor projectsubsidies volhield dat het structureel moest zijn. Er is ook het Fonds voor de Podiumkunsten, bemand door voormalige WVC-personeel, ook daar spreekt men van kwaliteit, pluriformiteit, publieksparticipatie, spreiding en internationalisering, maar dat is voor de propaganda, want al hun geld is bij de eerste besteding reeds naar de nieuwe en oude muziek gegaan.

De Raad wil nu speciaal geld gaan investeren in het bevorderen van kamermuziekbeoefening door niet gedirigeerde ensembles met minder dan tien musici en extra geld spenderen aan de verbetering van de positie van binnenlandse succesvolle Nederlandse kamermusici op de buitenlandse markt. Laat het Reizend Muziekgezelschap nu al jaren deze doelstellingen met succes in de praktijk brengen.

    • Christiaan Bor
    • Artistiek Leider van het Reizend Muziekgezelschap