Joris

"Ik denk dat ik naar het stedelijk gymnasium in Leiden ga, omdat ik goeie resultaten heb voor mijn toets. En ik heb gehoord dat dit het moeilijkste en beste gymnasium van Nederland is.' Joris Goossen (11) heeft zijn besluit na enige aarzeling genomen. "Eerst dacht ik dat ik het nooit zou kunnen. Mijn vader zei: "Joh, je kan het best.' Maar ik wilde de resultaten van de toets afwachten. Nu ik de uitslag heb, weet ik dat ik slim genoeg ben. Ik weet alleen nog niet of ik hard genoeg kan werken.'

"Het is een leergierig kind', zegt moeder Thea Goossen, boeken-verkoopster. "Toen hij net kon lezen, las hij al boeken over wat hij "het heel en al' noemde. Het stedelijk gymnasium is intellectueel elitair, dat ligt hem wel. Het had ook best een scholengemeenschap mogen zijn, maar op het gymnasium hangt toch een speciale sfeer. Daar is hij onder "geestverwanten'.'

Zelf heeft ze een nare herinnering aan haar schoolkeus. "Na de brugklas stond ik een zes voor wiskunde. Omdat ik de oudste was, dus waarschijnlijk thuis veel moest doen, stuurde de schoolleiding me naar de MMS. Daarom zeg ik nu tegen mijn zoons: "Probeer er uit te halen wat er in zit'. Maar ik ben wel voorzichtiger, want ik wil Joris niet overvragen.'

Vader Jos vermoedt dat hij de doorslag heeft gegeven bij de schoolkeus. "Ik heb er veel met Joris over gesproken en uiteindelijk de knoop door gehakt.' Zelf heeft hij ook een gymnasium-opleiding, maar dat speelde geen rol. "Mijn keus was pragmatisch. Ik wist op elf-jarige leeftijd dat ik kinderarts wilde worden en daar had je toen gymnasium voor nodig.'

Zelf vindt Joris overigens dat hij is vrijgelaten in zijn keus. "Mijn ouders sturen me, ze geven me een heleboel raad. Maar ik mag uiteindelijk zelf beslissen.'

Hoewel de keus voor het gymnasium min of meer vaststond, bezocht Joris met zijn ouders nog een paar scholen. Joris: "Maar op het "Louise' (de Coligny) volgen ze heel erg de mode en daar let ik niet zo op. En ze zeggen dat er geen aardige kinderen op zitten.' Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest leek hem wel leuk, "dan kon ik lekker acht kilometer fietsen'. "Maar er zitten kakkerige kinderen op. En het is minder hoog dan het gymnasium.'

Met het gymnasium kun je gewoon de meeste kanten op, vindt Joris. "Ik wil later ober worden, want ik kan goed kletsen en als ik een kapitaaltje erf begin ik zelf een restaurant. Maar als ik toch nog iets anders wil, kan dat altijd nog als je het gymnasium hebt.' Zijn vader vult aan: "Hij wordt gewoon een heel geleerde ober.'

    • Birgit Donker