Jongeren zijn extremer dan hun ouders

UTRECHT, 25 FEBR. Jongeren stemmen minder vaak in met nivellering van loon en het opheffen van verschillen in status en bezit dan hun ouders. Maar zij zijn ook vaker voorstander van abortus, euthanasie, een gelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen en alternatieve samenlevingsvormen, zoals eenoudergezinnen of een LAT-relatie.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek onder ruim 2.900 jongeren van 12 tot 24 jaar en hun ouders. Het onderzoek, "Jongeren in Nederland: wie zijn ze?', is uitgevoerd door de faculteit sociale wetenschappen van de Rijksuniversiteit van Utrecht. De resultaten bevestigen de uitkomst van eerder onderzoek zoals het vorig jaar verschenen Scholierenonderzoek van het Nederlands instituut voor budgetonderzoek. Jongeren zijn economisch conservatiever dan hun ouders, maar in cultureel opzicht progressiever. Jongeren reageren dus extremer op politieke en sociale trends dan ouderen.

Meisjes zijn progressiever dan jongens, zo blijkt uit het onderzoek. Zij stemmen meer in met economische gelijkheid en met een gelijke rol- en taakverdeling tussen de seksen. De intolerantie in Nederland neemt de laatste 25 jaar af, aldus de onderzoekers, maar nog altijd heeft 38 procent van de jongeren intolerante denkbeelden. Die intolerantie is sterker bij lager opgeleiden en bij jongens.

Het onderzoek bevestigt dat de meeste jongeren goed overweg kunnen met hun ouders. Slechts een kwart zet zich tegen hen af. Ouders zijn veel kritischer over jongeren dan jongeren over ouders, maar dan geldt het vooral de jeugd in het algemeen en niet de eigen kinderen.