Intereffekt kondigt nieuwe alliantie aan

De ene samenwerking is nog maar net afgeketst of de volgende staat voor de deur. Intereffekt Commissionairs zal binnen maximaal vier weken bekendmaken dat het nauwe banden aan zal knopen met een branchegenoot. De identiteit van de partner blijft nog even geheim, maar dat het gaat om een partij die de aandeelhouders van de door Intereffekt beheerde beleggingsfondsen met vreugde zullen verwelkomen. Daar is T. de Witte, directeur/oprichter, van overtuigd.

De Witte had gisteren de aandeelhouders van de twee fondsen (Intereffekt 500 en Intereffekt Warrants) bijeengeroepen om uitleg te geven omtrent het niet doorgaan van de overneming door het Zuidafrikaanse effectenkantoor Integro. Dat zaaide kortgeleden zoveel paniek dat de door het kantoor beheerde fondsen begin deze maand een open-end status moesten verruilen voor dat van een closed-end fonds. De bestuurders vreesden een te groot aanbod van aandelen die zij verplicht zouden zijn te absorberen tegen de intrinsieke waarde.

De besprekingen met Integro waren vergevorderd, zozeer zelfs dat medewerkers van Integro op het hoofdkantoor van Intereffekt in Joure al cliënten adviseerden. Waarom Integro na vijf maanden onderhandelen heeft afgehaakt, bleef onduidelijk. De Witte wijt het "cultuurverschillen'. Ook zag Integro weinig in de Japanse warrants, waarin de Intereffektfondsen beleggen.

Over de waardering van de warrants, die recht geven op de aankoop van aandelen, verschilden partijen van mening. De waarde van Japanse warrants is zeer fors omlaag gegaan door de koersdalingen op de beurs van Tokio. De vraag naar de warrants, die voornamelijk in Londen worden verhandeld, is in januari zelfs geheel opgedroogd.

Al eerder ketste een samenwerking af. Tot vorig jaar hadden Noro en Nuts Holding beide dertig procent van de aandelen Intereffekt in handen. Verschil van inzicht over het te voeren beleid deed partijen in augustus uit elkaar gaan.

De zware koersval in Tokio speelt de door Intereffekt beheerde fondsen parten. Intereffekt Warrants zag de intrinsieke waarde per aandeel in drie jaar tijd dalen van 374 gulden tot ongeveer 18 gulden. Van Intereffekt 500 zakte de waarde van 50 gulden in 1990 tot 15 gulden op dit moment. Sinds het fonds op 2 januari werd gesloten, is volgens de Witte de intrinsieke waarde weer toegenomen tot 25,31 gulden.