Hulp niet alleen voor moslims Bosnië

WASHINGTON, 25 FEBR. Het Amerikaanse plan voor voedseldroppings in Bosnië is zuiver humanitair van aard en zal niet alleen de moslims, maar ook burgers in de door Kroaten en Serviërs beheerste delen van Bosnië ten goede komen. Dat hebben Amerikaanse woordvoerders gisteren laten weten.

President Clinton, wiens initiatief overal behalve in Servië is verwelkomd, besprak zijn plannen gisteren in Washington met de Britse premier, Major. Volgens Amerikaanse woordvoerders zal hij bij de officiële bekendmaking van de plannen - mogelijk vandaag - duidelijk maken dat de hulpverleningsoperatie niets te maken heeft met de strijd zelf en evenmin partijdig of eenzijdig bedoeld is. Daarom, aldus de Amerikaanse woordvoerders, zullen “alle mensen in nood in het gebied” worden geholpen, ook die in de Kroatische en Servische delen van Bosnië. Ze maakten ook bekend dat voedseldroppings zullen worden voorafgegaan door het afwerpen van pamfletten, waarop de komst van hulp wordt aangekondigd en waarop wordt onderstreept dat het om een humanitaire actie gaat.

De Amerikanen maakten gisteren nogmaals duidelijk dat de militaire transportvliegtuigen die de missies boven Bosnië zullen uitvoeren niet zullen worden geëscorteerd door gevechtsvliegtuigen. Er zal daarom geen beroep worden gedaan op bondgenoten die gewapende begeleiding hadden aangeboden. Premier Major concludeerde gisteren na zijn gesprek met Clinton dat Engeland geen vliegtuigen hoeft te leveren; wel zei hij bereid te zijn de Amerikanen logistieke hulp te bieden bij de operatie.

De hulpverlening over de weg aan geïsoleerde moslims in Oost-Bosnië bleef gisteren met problemen kampen. De afgelopen dagen zijn door de Serviërs ingesloten steden als Zepa en Tuzla van hulp voorzien, maar het VN-konvooi voor Gorazde heeft die stad nog altijd niet bereikt. Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan. Gisteren bereikte de leiding van het konvooi in Podromanija, op 60 kilometer van Gorazde, een akkoord met de Serviërs die hier een wegblokkade bemannen en die eisten de lading te mogen controleren. Die eis werd afgewezen met het argument dat de Serviërs in Rogatica, even verderop, opnieuw zouden eisen dat de lading zou worden uitgeladen. In het akkoord van gisteren is afgesproken dat deze tweede controle zou vervallen. Vandaag hoopt men met de hulpgoederen eindelijk het ingesloten Gorazde te bereiken. (Reuter)