Hirsch Ballin: geen inperking autonomie van Antillen en Aruba

DEN HAAG, 25 FEBR. Er is geen sprake van dat de Nederlandse Antillen tijdens de Toekomstconferentie op 8 en 9 maart over de nieuwe staatkundige relatie binnen het koninkrijk zullen worden gekneveld.

Dat stelde minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) gistermiddag na afloop van een besloten mondeling overleg met de Tweede Kamer.

Volgens Hirsch Ballin zal geen sprake zijn van het inperken van de autonomie van de Antillen en Aruba. “Wel zullen de eilanden erop worden aangesproken dat zij hun verantwoordelijkheden optimaal zullen dragen”, aldus de minister.

Hirsch Ballin relativeert met zijn uitspraken berichten van het afgelopen weekeinde waarin werd gemeld dat Nederland overweegt de Antillen “onder curatele” te stellen. Kamerbreed leeft de behoefte om de financiële controle op de Antillen te verscherpen.

De verhoudingen tussen Nederland en de Antillen zijn door recente uitspraken van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt over het “lozen” van criminelen door de Antilliaanse autoriteit verslechterd. Dat bleek onder meer uit het herroepen van een gezamenlijk uitgegeven persbericht door de Antillen en het Kabinet van Antilliaanse en Arubaanse zaken door de Antilliaanse minister van justitie Römer.

In het persbericht werd aangekondigd dat het verstrekken van vliegtickets naar Nederland aan criminele Antilliaanse jongeren “samen” zou worden onderzocht. De Antilliaanse minister verklaarde enige dagen later echter tegenover deze krant: “Dat gezamenlijke onderzoek komt er niet. De Nederlandse Antillen vallen onder mijn autoriteit.”

Toch zal Hirsch Ballin tijdens de Toekomstconferentie afspraken willen maken over de beperking van het begrotingstekort van de Antillen en verbetering van de bestuurlijke en financiële situatie. Als eerste aanzet zal hij een onafhankelijke commissie van deskundigen voorstellen, die jaarlijks moet rapporteren of de beginselen van behoorlijk bestuur, democratie en rechtshandhaving worden nageleefd.

Als dat niet het geval blijkt te zijn zou de Koninkrijksregering kunnen ingrijpen door een Hoger Toezicht in te stellen, zoals op Sint Maarten is gebeurd. Sinds juli 1992 moet Sint Maarten alle voorstellen van het eilandsbestuur die 25.000 gulden overschrijden, aan de gouverneur van de Antillen ter goedkeuring voorleggen.