GASWINNING

In reactie op het artikel "Drents verzet tegen ondergrondse opslag van gas' van redacteur F.G. de Ruiter (NRC Handelsblad, 19 februari) wil ik nog een aspect van de gasopslag in Langelo belichten.

Hoewel in de beleidsstukken van drie bestuurslagen is vastgelegd dat het beekdal bij Langelo moet worden beschermd (Natuurbeleidsplan, Streekplan en Herinrichtingsplan Roden-Norg) heeft nog geen enkele rijks-, provincie- of gemeentebestuurder in de twee jaar dat deze kwestie speelt een duidelijk "nee' of "nee, tenzij' tegen de plannen van de NAM (voor een gasbehandelingsinstallatie van 25 ha) laten horen. Dat de NAM alternatieven heeft, staat vast (NRC Handelsblad, 5 februari). De bestuurderen hoeven dus niet te vrezen dat heel Nederland kou gaat lijden als gevolg van een nee tegen Langelo.

Waarom staan zij niet pal voor hun eigen beleid? De oorzaak moet worden gezocht in financiële belangen, van de onroerend-goedbelasting die de gemeente Norg tegemoet zal kunnen zien tot de gaswinsten die het gat in de rijksbegroting dichten. Van hoog tot laag gaat men door de knieën voor de NAM.

We kunnen nòg zulke mooie natuurbeleidsplannen maken, zolang de daarin vastgelegde principes steeds weer (zie gasboringen Waddenzee) moeten wijken voor economische belangen, zal de groene ruimte onder onze handen blijven versnipperen tot er niets meer van over is.

    • Truus Vermeer