Foto: METZ - Enkele duizenden staalarbeiders, ...

Foto: METZ - Enkele duizenden staalarbeiders, mijnwerkers, ambtenaren en brandweerlieden hebben gisteren in het Noordfranse Metz geprotesteerd tegen ontslagen in de regio en voor behoud van de zware industrie.

De EG-minsters van industrie praten vandaag in Brussel over de crisis in de Europese staalsector. Concrete maatregelen worden niet verwacht; wel is het de bedoeling dat de grote lijnen worden vastgesteld van een steunprogramma dat de komende maanden moet worden ingevuld. Uitgangspunt is dat EG financiële hulp wil geven om de sociale gevolgen van de sanering in de staalindustrie op te vangen - op voorwaarde dat de lidstaten ook geld op tafel leggen - maar dat de industrie zelf met saneringsplannen moet komen. Brussel zal quota vaststellen en verdelen over de producenten. Naar schatting moet er 30 miljoen ton staal aan produktiecapaciteit verdwijnen. Dat zou het verlies betekenen van zeker 50.000 arbeidsplaatsen. Een gevoelig punt voor Nederland betreft de bijdrage die de nationale regeringen moeten leveren aan sociale afvloeiingsregels. Voorwaarde is dat de lidstaten eenzelfde bedrag bijleggen als uit de EG-kas komt. Den Haag vindt dat daarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de ww-uitkering in Nederland relatief veel hoger is dan bijvoorbeeld in Spanje. Den Haag wil dat dat verdisconteerd zien in de hoogte van de "eigen bijdrage'. (Foto AFP)