EEN BOM OP SCHOOL

Een bom? Ongelovig kijken de ouders op van hun inschrijfformulieren, als een docent langsloopt om te vertellen dat ze het gebouw moeten verlaten - wegens een bommelding. ""Ik wist dat er tussen scholen veel concurrentie was om onze kinderen, maar dit is overdreven'', zegt een vader.

Schoorvoetend schuifelen de ouders door de statige gangen van de school naar de uitgang, langs vitrines met werkstukken van leerlingen, stripboeken in het Grieks en een zwart T-shirt met de beginverzen van Homerus' Odyssee erop gedrukt. Net nog hadden ze op deze informatie-avond op het Amsterdams Lyceum de rector in de aula de lof horen zingen van het ouderwetse, klassikale onderwijs op het lyceum. ""Ze krijgen allemaal hetzelfde tempo'', had hij gezegd. ""Ordelijkheid - niet op zijn Spartaans, maar toch. Daar gaat het ons om.''

Ordelijk waren de ouders de aula weer uitgeschuifeld en hadden ze zich verspreid over de lokalen, om lesmateriaal te bewonderen en een praatje te maken met de docenten. Keizer Augustus was een knappe man, aldus een van de tentoongestelde opstellen voor het vak Latijn, die zijn schoonheid ""heel zijn leven met zich mee had''. In het computerlokaal verdringen tientallen whiz-kids elkaar voor de beeldschermen, om pijltjes langs balken te laten razen, op weg naar de oplossing van een educatief spelletje.

Op dat moment had de politie het telefoontje binnengekregen: een bom bij het schoolgebouw. Een grap van een ontevreden leerling? Een truc van een concurrerende school? Het besluit tot ontruiming was snel genomen. ""Dat scheelt weer een paar leerlingen'', moppert een docent terwijl hij de stoet naar de uitgang sloffende ouders gadeslaat. Buiten verzamelen de leerlingen zich achter de rood-witte politie-afzetting. In alle akoestische varianten worden explosies nagedaan.

""Het gebeurt op sommige scholen elke anderhalf jaar wel eens'', weet de conrector. ""En als je erop gaat reageren, gebeurt het nog vaker, natuurlijk. Zeker als er daardoor lessen uitvallen.'' Dit keer laat de politie het gebouw toch ontruimen, omdat ergens onderaan een muur een pakje is gesignaleerd. Politie, brandweer, ambulance en Explosieven Opruimings Dienst verschijnen terplekke om het geheimzinnige pakje te demonteren.

Maar het schoolwerk gaat gewoon door. In de menigte joelende en lachende leerlingen herkent de conrector feilloos een meisje dat vandaag niet op school was. ""Waarom was jij er niet?'' vraagt hij streng. ""Nou, eh, we hadden wateroverlast, het liep gewoon zo..'', sputtert het meisje. ""Niet zo slim, hè, om dan nu te komen kijken? Dat is een ernstige tactische vergissing'', gaat de conrector door. Het meisje staart beteuterd naar het schoolgebouw.

Alsof ze hoopt dat het mysterieuze pakje - een soort schoenendoos met een metertje erin - toch nog ontploft.

    • Sjoerd de Jong