Economische groei stokt op 0,4 procent

DEN HAAG, 25 FEBR. Niet de export maar de consumptie fungeerde in het vierde kwartaal van 1992 als motor van de economie. De uitvoer en de investeringen namen in het vierde kwartaal niet of nauwelijks toe. Daardoor bleef de economische groei, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en vergeleken met het derde kwartaal, beperkt tot 0,4 procent.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd. Over heel 1992 is de Nederlandse economie (het volume van het bruto binnenlands produkt) gegroeid met 1,5 procent. Dat is het laagste groeicijfer sinds 1987, het jaar van de beurskrach.

Het volume van de uitvoer nam toe met 2,6 procent, amper de helft van de groei in 1991. De invoer groeide met 1,9 procent, eveneens de helft van de groei in 1991. De prijzen van de buitenlandse handel daalden vorig jaar zo sterk dat de waarde van de uitvoer met één procent afnam.Toch was opnieuw sprake van een omvangrijk handelsoverschot (9,7 miljard gulden, tegen 12,0 miljard in 1991). De investeringen van het bedrijfsleven stegen vorig jaar met 2,0 procent, wat geheel te danken aan forse groei in het eerste kwartaal. In de volgende drie kwartalen gingen de investeringen licht omlaag.

Het volume van de particuliere consumptie daalde in het eerste kwartaal met een half procent, gevolgd door herstel. Tegenover het voorgaande kwartaal nam de comsumptie met 0,1 procent toe in het tweede kwartaal, met 0,9 in het derde en met 1,4 procent in het vierde kwartaal.