DENKTANK

Tom Rooduijn (TV Achteraf, 22 februari) citeert de denktank van Koot en Bie niet goed.

De voorzitter van de groep-Kerstens sprak niet over de "implementatie van behapbare brokjes uit de zingevingsmarkt, maar over de afsplitsing van een "implementatie- en operationalisatie-unit' die gaat opereren op de "commercieel behapbare brokjes van de zingevingsmarkt'. Dit uiteraard om de in een vorige uitzending gesignaleerde "fragmentatie van het normatief discours, de verbrokkeling van het zingevingsdebat' tegen te gaan.

    • J.H. van der Veldt