Delta Lloyd acht premieverhoging auto en brand nodig

Het verzekeringsconcern Delta Lloyd acht een algemene verhoging van de premies voor auto- en brandverzekering dit jaar onontkoombaar.

De verhoging voor autoverzekeringen zal in dezelfde orde van grootte komen te liggen als in het afgelopen jaar. Toen gingen de premies in Nederland omhoog met 12 tot 15 procent. Dat deelde bestuursvoorzitter mr. J.E. Jansen gisteren mee bij de presentatie van het jaarverslag. Hij wees er op dat in de autoverzekering de aansprakelijkheidsschaden (WA) niet in aantal toenemen maar wel in grootte. Bij de cascoverzekeringen (all-risk) gaat de frequentie wel omhoog. Hier speelt een rol dat niet alleen meer dure auto's worden gestolen, maar ook steeds meer middenklassewagens spoorloos verdwijnen. Gezien deze ontwikkeling zijn de premies structureel te laag, aldus Delta Lloyd.

In de brandverzekeringsmarkt hebben de maatschappijen te lijden onder een forse toeneming van het aantal grote schaden. Ook wordt het steeds moeilijker om rugdekking te vinden voor de verzekering van grote industriële projecten. Zo is in Frankrijk het herverzekeren van industriële brandverzekering zelfs nagenoeg onmogelijk geworden.

Een probleem is dat er in de schadeverzekering nog steeds gestunt wordt met de premies. Veelal kleinere maatschappijen komen met lage premies door bijvoorbeeld geen verzekeringen te accepteren in gebieden met veel risico, zoals de grote steden.

Delta Lloyd zegt tevreden te zijn over de uitkomsten van 1992. De omzet steeg met 4,6 procent van 4137 miljoen naar 4325 miljoen gulden. De kostenstijging bleef beperkt tot 1,9 procent. De winst daalde met 7 procent van 202 miljoen naar 188 miljoen. Het zorgenkind bleef de schadeverzekeringssector, die een verlies opleverde van 5,6 miljoen. Van de winst wordt 114 miljoen uitgekeerd aan de moedermaatschappij, de Britse Commercial Union. In 1991 was dat 83,2 miljoen.

Delta Lloyd vindt het gezien de vele onzekerheden moeilijk een goede voorspelling te doen voor 1993 en houdt het er op dat 1993 een ongeveer gelijke of iets hogere winst zal brengen dan 1992.

Naar mogelijke doelmatigheids-maatregelen wordt een onderzoek gehouden. Wat dit voor het personeel zal betekenen, is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek volgens Jansen nog niet te zeggen. Vorig jaar nam het aantal volledige banen bij Delta Lloyd af van 2858 naar 2787.