De Drie Electronics speelt quitte in 1993

Het industriële-elektronicabedrijf De Drie Electronics uit Ede heeft een voorziening getroffen voor reorganisatie en voor tegenvallers die te maken hebben met de in problemen geraakte vrachtwagenfabriek Daf. Dat blijkt uit de cijfers die de onderneming heeft bekendgemaakt over het eind november geëindigde boekjaar

De Drie Electronics verhoogde het bedrijfsresultaat van 860.000 tot 2,11 miljoen gulden door verbetering bij het Nederlandse en het Franse bedrijf en het wegvallen van de verliezen van het verkochte KRP Betron Elektronik. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg van 640.000 tot 1,85 miljoen gulden. Buitengewone lasten, voornamelijk ontstaan door genoemde voorziening, kwamen per saldo uit op 0,28 miljoen. Over het voorgaande jaar waren er buitengewone baten van per saldo 1,03 miljoen.

Al met al daalde het netto resultaat van 2,15 miljoen tot 1,55 miljoen. De winst per aandeel daalde van 1,84 tot 1,44 gulden.

De omzet verminderde van 30,2 miljoen tot 24,5 miljoen gulden, maar bij beoordeling van dat cijfer moet rekening worden gehouden met de verkoop van KRP Power Source (UK) per 1 juni vorig jaar en het faillissement van KRP Bentron Elektronik in Duitsland.

De directie verwacht voor het huidige boekjaar een omzetdaling van ongeveer 20 procent en een eindresultaat zonder winst of verlies. Er worden maatregelen getroffen om in 1994 weer winst te boeken.