Clinton en Major: snel akkoord over de wereldhandel

WASHINGTON, 25 FEBR. President Clinton en de Britse premier, Major, hebben tijdens Majors bezoek aan Washington overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke punten, waaronder de noodzaak snel tot een wereldhandelsakkoord te komen.

Major verwelkomde Clintons plan voedselpakketten boven Bosnië te droppen, maar hij onderstreepte dat Groot-Brittannië niet aan een dergelijke actie zal deelnemen. Clinton en Major hebben gisteren vooral gesproken over handelskwesties. Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben Europse subsidies aan de produktie van de Airbus herhaaldelijk bestempeld als oneerlijke concurrentie. Groot-Brittannië vreesde na het bekend worden van Clintons economische plannen Amerikaans protectionisme. Clinton en Major onderstreepten gisteren Amerikaans-Europese handelsruzies te willen beëindigen. De handelsbesprekingen in het kader van de GATT in Genève moeten volgens beiden nieuw leven worden ingeblazen. Over het Amerikaanse plan voedselpakketen boven Bosnië te droppen zei Major het “tweesporenbeleid”, waarbij Britse en andere troepen de hulpgoederen over land verspreiden en de Amerikanen voedsel droppen boven moeilijk bereikbare gebieden, te steunen. (AFP, AP, Reuter)