Chemieconcern ICI wordt in juni gesplitst

ROTTERDAM, 25 FEBR. Het Britse Imperial Chemical Industries (ICI) wordt in twee delen opgesplitst. Dit heeft het concern vanmorgen in Londen bekend gemaakt. De dochtermaatschappij Zeneca, die geneesmiddelen produceert, zal in juni uit het concern worden getild en een zelfstandige beursnotering krijgen.

ICI, een van de grootste bedrijven van Groot-Brittannië, is over 1992 gedwongen om een voorziening te treffen van 949 miljoen pond (2,5 miljard gulden). Reden voor de voorziening zijn de kosten van een omvangrijke herstructurering die het concern doorvoert en waarvan de verzelfstandiging van Zeneca deel uitmaakt. Van de 114.500 mensen die bij het concern werken, moeten er 7.000 weg bij ICI zelf en 2.000 bij Zeneca. In Groot-Brittannië werken nu nog 45.000 mensen voor ICI. Ook grootscheepse afschrijvingen en een herwaardering van milieulasten van ICI droegen bij aan de voorzieningskosten.

Inclusief de lasten van de voorziening leed ICI een recordverlies van 384 miljoen pond (1 miljard gulden), tegen een winst van 843 miljoen pond (2,2 miljard gulden) in 1991. Zonder de voorziening zou er een winstdaling zijn geweest met 28 procent van 789 miljoen pond tot 565 miljoen pond.

De verslechtering van de resultaten bij ICI is volgens topman Denys Henderson het gevolg van de ongunstige economische situatie. Hij stelde vast dat de recessie in Groot-Brittannië nu al drie jaar duurt en dat het om één van de sterkste inzinkingen sinds de jaren dertig gaat. Dat had vorig jaar ook zijn weerslag op de omzet. Die ging omlaag met 3,5 procent van 12,49 miljard pond tot 12,06 miljard pond (31,5 miljard gulden).

De verzelfstandiging van Zeneca laat het oude ICI achter met activiteiten in de industriële chemie, verven en lakken, en explosieven. Het afsplitsen van Zeneca werd in Londense financiële kringen al verwacht. Het bedrijf, dat zich specialiseert in biotechnologie, wordt in juni van dit jaar naar de beurs gebracht. ICI komt in verband daarmee met een claimemissie die ongeveer 1,3 miljard pond (3,4 miljard gulden) moet opbrengen. Aandeelhouders in ICI kunnen daarnaast elk aandeel inwisselen voor een aandeel Zeneca. (Reuter)