Buurgemeente maakt bezwaar tegen bouw van nieuw Ajax-stadion

AMSTERDAM, 25 FEBR. Bij de bouw van het geplande voetbalstadion in de Amsterdamse Bijlmermeer dreigen grote financiële problemen als gevolg van een bezwaarprocedure die de gemeente wil beginnen.

Ouder-Amstel verwacht grote verkeersoverlast van het stadion vlakbij haar gemeentegrens en vindt bovendien dat Amsterdam te weinig heeft overlegd met de buurgemeenten. Daarom zal men het besluit tot de bouw aanvechten, aldus een woordvoerder.

Een bezwaarprocedure bij de provincie en de Raad van State zou de bouw langdurig vertragen. Als gevolg hiervan komen de afgegeven prijsgaranties te vervallen. Volgens de Amsterdamse wethouder L. Genet (PvdA) moet de bouw in september beginnen. Enig uitstel is volgens hem wel mogelijk. “Maar wanneer dat een jaar of anderhalf wordt zullen we het plan voor een nieuw stadion op moeten geven”, aldus Genet.

De wethouder verwacht overigens niet dat een verzoek om schorsing van Ouder-Amstel succes zal hebben “Wij zijn zorgvuldig te werk gegaan: onze plannen voldoen aan financiële, planologische, verkeers- en milieutechnische eisen. De adminstratieve rechter zal daar rekening mee houden.”

Volgens Ajax-voorzitter M. van Praag is het nieuwe stadion van nationaal belang en absoluut noodzakelijk. Volgens hem bestaat er geen andere mogelijkheid: “Het Olympisch stadion is te ouderwets en op de plaats van het huidige stadion in de Watergraafsmeer is hoogstens een stadion voor 30.000 toeschouwers neer te zetten”.

Tijdens een gisteren gehouden commissievergadering van de Amsterdamse gemeenteraad stemde een meerderheid in met een bijdrage van 60 miljoen gulden aan het voetbalstadion. Daarnaast wil de raad een krediet van 58 miljoen gulden ter beschikking stellen voor de bouw van een zogenoemd transferium onder het stadion, waar men van de auto over kan stappen op het openbaar vervoer naar de binnenstad.

De bouwkosten van het stadion, dat plaats moet bieden aan 50.000 toeschouwers, bedragen 202 miljoen gulden. Die moeten worden opgebracht door onder meer de huurder van het stadion, het rijk, de voetbalclub Ajax, de aandeelhouders en vaste toeleveranciers. De bouw van het transferium gaat naar verwachting 63 miljoen gulden kosten. Daarvan moet volgens de plannen 44,25 miljoen uit het exploitatieresultaat worden gefinancierd.

Volgens Genet zal de rijksbijdrage nog voor de komende raadsvergadering van 10 maart schriftelijk worden gegarandeerd. De exploitatiebegroting van het transferium, met zijn afhankelijkheid uit eigen inkomsten, werd door de VVD en Groen Links als optimistisch gekenschetst. De goedkeuring die de accountants van Twijnstra Gudde aan de plannen hadden gegeven, was echter overtuigend genoeg voor de raadsleden.