Betalen voor geldopname uit automaat is 'een slechte zaak'

ROTTERDAM, 25 FEBR. De Consumentenbond vindt dat ook buiten kantooruren het opnemen van geld uit automaten gratis moet zijn. Ook Konsumenten Kontakt noemt in rekening brengen van kosten hiervoor “een slechte zaak”. Geldhalen uit een automaat 's avonds en in het weekeinde kost 1,50 gulden per keer. Alle grote banken vragen dat bedrag, behalve de Postbank.

Op de vraag waarom geldopnames buiten kantooruren geld kosten, hebben de vier grote banken een antwoord gegeven. Uit de reacties blijkt dat alleen het beleid van de Postbank erop gericht is cliënten een gratis giropakket, inclusief geldopnames, te bieden.

De Verenigde Spaarbank vindt het gebruik van geldautomaten “een extra service” voor de cliënt. Om die te kunnen verlenen heeft men grote bedragen genvesteerd. “Op grond hiervan is besloten het gebruik van de geldautomaat buiten de kantooruren te belasten”, zo meldt de Spaarbank. Net als bij de andere banken kost niet alleen op zondag een geldopname 1,50 gulden, maar ook op zaterdag na 12 uur en iedere dag tussen 8 uur s' avonds en 8 uur 's morgens.

De Rabobank herinnert eraan dat in het verleden het betalingsverkeer voor de particulier geheel gratis was. “Bedrijfseconomisch en commercieel was dat niet onbeperkt vol te houden”, aldus de bank. Daarom heeft men besloten het betalingsverkeer kostendekkend te maken door onder meer de introductie van tarieven. “Op dat moment - in het midden van de jaren tachtig - werd dan ook besloten nieuwe diensten, die tevens een extra service voor de klant betekenen, van een prijskaartje te voorzien”, legt de Rabobank uit. Twee zaken stonden bij het invoeren van de automaat volgens de bank voorop. “Het vervangen van dure opnames aan de balie door goedkopere geldautomaten en extra service voor de klant door de technische mogelijkheid van langere openstelling.”

“Echter”, zo vervolgt de Rabobank, “de kosten van openstelling van 7 dagen per week / 24 uur per dag zijn aanmerkelijk hoger dan bijvoorbeeld 5 dagen per week / 8 uur per dag.” De bank onderbouwt dat door te wijzen op de kosten van het onderhouden van de computercentra, inclusief de inzet van personeel. En “de versnelde slijtage en hoger onderhoud aan apparatuur”. Tevens worden volgens de bank na acht uur en in het weekeinde de automaten vaker "gevandaliseerd'. De Rabobank besluit met: “Dit rechtvaardigt ruimschoots het tarief voor transacties in deze uren. Te meer daar opnames overdag op werkdagen gratis zijn.”

Ook de ABN Amro ziet het gebruik van geldautomaten 's avonds en in het weekeinde als een extra service. En dat brengt extra kosten met zich mee “zoals de kosten van bouwkundige maatregelen in verband met de beveiling van de automaat in het kantoorpand”. Ook het in bedrijf houden van het computersysteem beschouwt de ABN Amro als onkosten die het vragen van geld voor de "extra service' nodig maken.

De consumentenorganisaties zijn het niet eens met het standpunt van de drie grote banken. Zij vinden dat geldopnemen altijd gratis moet zijn. De Consumentenbond schrijft dat “tarieven in het betalingsverkeer dienen te sturen naar een efficiënter gebruik van betaalmiddelen”. De bond verwijst daarmee naar een intentieverkaring die de banken overeenkwamen met vakbonden en consumenten- en middenstandsorganisaties in mei 1991. “De Geldautomaat is op ieder uur van de dag de doelmatigste (lees: goedkoopste) manier van geldopnemen”, aldus de Consumentenbond. In het eerstvolgende overleg met de banken zal de bond het probleem ter sprake brengen.

Konsumenten Kontakt vindt de banken "klantonvriendelijk'. “Met slogans in de trant van "de betaalautomaat is er voor je gemak' worden de klanten naar de automaat gelokt. De consument gaat al niet meer naar het loket (besparing voor de bank) en moet nu op gezette tijden gaan betalen voor de "service' van de automaat (wat direct geld oplevert voor de bank).” Volgens de organisatie levert dit de banken dubbel geld op. “Al met al een zeer ongewenste ontwikkeling”, aldus Konsumenten Kontakt.

    • Dirk Limburg