Akkoord over WAO-gat bij V&D-keten

ROTTERDAM, 25 FEBR. Warenhuisketen Vroom & Dreesmann zal de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid volledig aanvullen tot het oude niveau. Directie en vakbonden hebben hierover vanmorgen overeenstemming bereikt in het overleg over een nieuwe CAO voor de 16.000 werknemers bij V&D.

V&D is het eerste bedrijf in het lopende CAO-overleg dat meewerkt aan een collectieve regeling voor de volledige compensatie van de verlaging van de WAO-uitkeringen, waartoe de Tweede Kamer onlangs besloot.

Collectieve reparatie van het zogenoemde WAO-gat is omstreden. De overkoepelende werkgeversorganisaties VNO en NCW zijn verklaard tegenstander van collectieve reparatieregelingen. Premier Lubbers haalde zich gisteren nog de woede van de vakbonden op de hals door zich er tegen uit te spreken. Hij zei ook dat werkgevers het “natuurlijk” op arbeidsconflicten moeten laten aankomen als de WAO-reparatie tot hogere loonkosten zou leiden.

Dat laatste is (vooralsnog) bij V&D niet het geval, want afgesproken is dat de premie voor de collectieve aanvullende verzekering voor rekening van de werknemers komt en dit jaar maximaal 0,9 procent van het salaris zal bedragen. Het akkoord voorziet verder in een loonsverhoging met 1 procent per februari en van 0,5 procent per augustus. De bonden hadden 2,5 procent loonsverhoging geëist. De VUT blijft gehandhaafd op 62 jaar.

V&D is, na het besluit de WAO-uitkeringen te verlagen, het eerste bedrijf dat meewerkt aan compensatie. Vooruitlopend op de verwachte ingreep werd vorig jaar bij Koninklijke Bijenkorf Beheer (19.000 werknemers bij onder andere Bijenkorf, Hema en Praxis) al wel een vergelijkbare afspraak gemaakt. Bij andere bedrijven, waaronder DSM, Heineken, Ahold, SCA De Hoop, en in de zorgsector en de grafische industrie worden de mogelijkheden van collectieve reparatie van het WAO-gat nog onderzocht. In de metaal en de bouw verkeert het CAO-overleg in een impasse door de WAO-kwestie.

Bij V&D is ook afgesproken de compensatiedagen en ATV-dagen zó in te roosteren, dat het V&D-personeel in volledige dienst gedurende 36 weken vier dagen van acht uur gaat werken en de overige 16 weken vijf dagen van acht uur. Dat komt voor hen neer op een gemiddelde werkweek van nog geen 35 uur. Daarbij wordt de arbeidstijd meer afgestemd op drukkere en slappere tijden in de warenhuizen, zoals V&D verlangde.