Winststijging Akzo, somber vooruitzicht

ARNHEM, 24 FEBR. Het chemieconcern Akzo heeft vorig jaar een netto winst behaald van 712 miljoen gulden, drie procent meer dan in 1991. De omzet bleef vrijwel gelijk op 16,9 miljard gulden. Dat heeft Akzo vanmorgen bekendgemaakt.

Bestuursvoorzitter jhr.mr. A.A. Loudon noemde het vanmorgen onwaarschijnlijk dat Akzo de eerste helft van dit jaar een zelfde resultaat behaalt als in de eerste helft van 1992. Het economisch herstel in de Verenigde Staten, waar Akzo ongeveer een kwart van zijn omzet behaalt, en de hogere dollar bieden volgens hem onvoldoende compensatie voor de druk die in Europa op de resultaten staat.

Op de effectenbeurs in Amsterdam noteerde Akzo rond het middaguur 150 gulden, twee gulden onder het slot van gisteren. Loudon kondigde vanmorgen een dividend aan over 1992 van 6,50 gulden per aandeel, gelijk aan het dividend van 1991.

Loudon noemde 1992 voor Akzo een bevredigend jaar, de stagnerende economie en de valutacrisis - waarbij de munten in belangrijke afzetgebieden als Groot-Brittanië en Italië sterk in waarde zijn gedaald - in aanmerking genomen.

Dat de concernomzet in 1992 op niveau bleef, is vooral te danken aan de Coatings Groep (verven, autolakken) en aan de Pharma Groep. Zij behaalden vorig jaar omzetten van respectievelijk 4,1 miljard (7,5 procent groei) en 3,3 miljard gulden (6 procent) De Chemie Groep (zout en kunststoffen) en de Vezels Groep zagen de omzet dalen met respectievelijk één en tien procent en kwamen uit op 5,67 miljard en 3,8 miljard gulden.

Het totale bedrijfsresultaat is vorig jaar gestegen met zes procent tot 1,2 miljard gulden. Volgens Akzo hebben alle groepen aan deze stijging bijgedragen, vooral Chemie en Coatings. De basischemieprodukten hebben vorig jaar weliswaar sterk geleden onder druk op de prijzen, maar dank zij kostenbesparing kon hierin toch een behoorlijke marge worden behaald. Coatings heeft met name in de Verenigde Staten en Ooost-Europa meer omzet behaald, maar de verkoop van produkten voor industriële afnemers, zoals autofabrikanten, heeft te lijden onder de economische stagnatie.

Akzo boekte in 1992 een buitengewoon resultaat van 66 miljoen gulden negatief, tegenover 111 miljoen gulden negatief het jaar daarvoor. Worden deze resultaten, die bestaan uit boekwinsten op afgestoten activiteiten en herstructureringskosten, buiten de netto winst worden gehouden, dan heeft Akzo in 1992 een winststijging geboekt van 11 procent tot 646 miljoen gulden.