Winst De Nationale Investeringsbank met 5 pct omhoog

De winst van De Nationale Investeringsbank (NIB) is in 1992 met vijf procent gestegen van 88,6 miljoen in 1991 tot 93,1 miljoen gulden. Het dividend wordt verhoogd van 3,85 (gecorrigeerd voor 10 voor 1 split) tot 4 gulden per aandeel. Ondanks de minder gunstige conjuncturele vooruitzichten ziet de NIB in 1993 de ontwikkeling van het resultaat met vertrouwen tegemoet.

Het brutoresultaat van de bank steeg met ruim zes procent van 145 miljoen tot 154 miljoen gulden. Het balanstotaal steeg vorig jaar met 12 procent van 8,6 miljard tot 9,6 miljard gulden. Deze toeneming is het gevolg van de groei van de financieringsportefeuille en van de stijging van de post effecten en syndicaten. De kredietportefeuille voor eigen rekening steeg met ruim negen procent. Het aandeel buitenlandse debiteuren in de omzet bedroeg vorig jaar 38 procent tegen 31 procent het jaar ervoor. Het interestresultaat liep met acht procent op van 141 miljoen tot 153 miljoen.

Door de aangekondigde uitbreiding van het personeelsbestand zijn de totale kosten met tien procent gestegen van 68 miljoen tot 75 miljoen gulden. De toevoeging aan de VAR, de stroppenpot, bedroeg 35 miljoen tegen 30 miljoen het jaar ervoor.