WAO-kritiek Lubbers wekt woede bonden

ROTTERDAM, 24 FEBR. De vakcentrales hebben met verontwaardiging kennis genomen van uitlatingen van premier Lubbers dat werkgevers het op een arbeidsconflict moeten laten aankomen, als de WAO-reparatie tot hogere loonkosten zou leiden.

Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV sprak van “verwerpelijke bemoeizucht” en zijn CNV-collega A. Westerlaken kwalificeerde Lubbers' uitspraak als “bijna autistisch gedrag vanuit een ivoren toren”.

Lubbers wijst in een vraaggesprek in het blad "De Werkgever' van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) collectieve regelingen ter compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) af. Hij schaart zich daarmee achter de opstelling van de overkoepelende werkgeversorganisaties VNO en NCW. In het lopende CAO-overleg streven de vakbonden juist wel naar collectieve reparatie van het "WAO-gat'.

De premier roept werkgevers en werknemers op niet de fout te maken bovenop de bestaande wettelijke WAO-premie een nieuwe collectieve regeling te zetten. “Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich extra willen verzekeren, maar dat lijkt me meer maatwerk dan een zaak om collectief te regelen”, aldus Lubbers. Op de vraag of werkgevers voor de reparatie van de WAO arbeidsconflicten moeten riskeren, antwoordt hij: “Natuurlijk, als zo'n reparatie tot hogere loonkosten leidt. Dat kost immers weer werkgelegenheid en voor minder arbeidsongeschikten heb je juist meer werkgelegenheid nodig”.

Stekelenburg betitelt de uitspraken van Lubbers als “een wanhoopsoffensief”. “Nu het erop lijkt dat wij de zaken in een aantal CAO's kunnen repareren, neemt Lubbers hardnekkig een werkgeversstandpunt in. Waar bemoeit hij zich mee?” Bestuurder C. van der Knaap van het CNV sloot zich bij die kritiek aan. “Ik word het wel een beetje zat dat we continu voor de poten worden gelopen”, zei hij, mede wijzend op Lubbers' uitlating dat de Nederlandse economie nu geen loonsverhoging zou kunnen velen. De vakbonden eisen in het CAO-overleg minimaal prijscompensatie (2,5 procent). Maar zij zijn wel bereid een deel daarvan te steken in collectieve WAO-reparatie. Collectieve reparatie kost volgens de vakbeweging gemiddeld 1 procent van de totale loonsom.

De Sociale Verzekeringsraad (SVR) meldde vanmorgen dat er eind vorig jaar 914.800 mensen met een AAW/WAO-uitkering waren. Eind 1991 waren dat er 902.500. De toename in het vorig jaar (12.300 mensen) bleef daarmee achter bij die in 1991 (21.800 mensen).