VVD "razend' over tekort Haags museum

DEN HAAG, 24 FEBR. Fractieleider L. Engering van de VVD in de Haagse gemeenteraad vindt dat de ontstane tekorten bij het Haags Gemeentemuseum iets zijn om "razend' van te worden. Eergisteren werd bekend dat het museum in 1991 voor ten minste 1,2 miljoen in de rode cijfers was gekomen en vorig jaar nog eens voor naar schatting 2 tot 3,5 miljoen. De totale begroting van het museum bedraagt 12 miljoen gulden.

VVD-wethouder A. van den Berg, die belast is met zowel financiën als cultuurbeleid wenst nog geen conclusies te trekken. Eerst moet de omvang van het tekort in kaart worden gebracht. Dat duurt nog een week of drie. Dan krijgt de gemeenteraad een notitie van de wethouder.

Dat het zo fout kon zijn gegaan wordt geweten aan de administratieve chaos die bij een groot aantal gemeentelijke diensten jarenlang kon bestaan. In totaal lopen de tekorten bij de gemeente Den Haag in de honderden miljoenen. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota eind april vorig jaar schreven B en W dat er orde op zaken zou worden gesteld. Met het op orde brengen van de administratie, het toewerken naar een meer compacte en slagvaardige overheidsorganisatie en het verwerven van noodzakelijke extra middelen van het rijk, hoopt het college dat de Haagse burgers weer meer vertrouwen in het gemeentebestuur krijgen.

De Voorjaarsnota bevatte voorstellen om tot een bezuiniging van 67 miljoen te komen voor 1993 en 1994. Door de miljoenentekorten die een jaar daarvoor aan het licht waren gekomen dreigde de stad onder curatele te worden gesteld. Het rijk kwam vorig jaar met een minimale tegemoetkoming.

Rudi Fuchs, tot 1 februari directeur van het Haagse museum, liet gisteren weten dat hij zich wel verantwoordelijk voelt voor de malaise in het museum, maar er geen schuld aan heeft. De raad kan een ambtenaar als Fuchs niet verantwoordelijk stellen. Wel kan de politieke positie van wethouder Van den Berg gaan wankelen.

De wethouder verontschuldigde zich maandag met de mededeling dat niemand Fuchs kon tegenhouden. Ook haar voorganger Verduyn Lunel, de vroegere fractie-voorzitter van de PPR, is er in zijn periode niet in geslaagd de financiële chaos binnen het museum te ordenen, ook al heeft hij daartoe pogingen gedaan. Omdat Fuchs zijn budget al had overschreden, liet Verduyn Lunel hem driemaandelijks verslag uitbrengen over de financiële gang van zaken. Twee maal per jaar moest hij bij de wethouder zelf zijn beleid verantwoorden. Van die driemaandelijkse verplichting was Fuchs ontslagen toen halverwege 1989 een nieuw college aantrad.

    • Bram Pols