Vlaamse premier wordt met "egards' ontvangen

DEN HAAG, 24 FEBR. Nederland zal de Vlaamse minister-president L. van den Brande met de gelijke “egards” verwelkomen waarmee de Waalse premier, G. Spitaels, vorig jaar in Frankrijk werd ontvangen. Dit zegde premier Lubbers gisteren toe aan de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken.

Van den Brande zal Nederland op 25 maart bezoeken. “Het zal meer worden dan een hoffelijkheidsgesprek”, aldus Lubbers. “Er is in België namelijk nogal wat aan de hand.” België is deze maand door de staatshervorming een federale staat geworden. Van den Brande heeft er begin dit jaar op gewezen dat België uiteindelijk een confederale staat wordt met een zelfstandig Vlaanderen en Wallonië. Hij werd voor deze opmerking door de Belgische koning berispt.

CDA-senator A. Postma drong er bij Lubbers op aan Van den Brande met veel eerbetoon te onthalen, mede als teken aan Frankrijk dat Nederland alert reageert op de federalisering van België. “Het zou de CDA-fractie erg veel genoegen doen wanneer de Vlaamse minister-president met evenveel egards ontvangen wordt als de Waalse minister-president door de Franse president.” Postma wees erop dat de federalisering mogelijk een stap is in de richting van het volledig uiteenvallen van Belgie in twee afzonderlijke staten. Volgens Postma probeert Frankrijk via Wallonië greep te krijgen op de financiële en economische instellingen van België. Hij wees daarbij op de overname van de Algemene Maatschappij door het Franse Suez en de samenwerking tussen Sabena en Air France. Volgens de CDA-senator dringt Frans kapitaal door in de vitale delen van de Belgische economie. “Wij moeten aannemen dat hier een welbewuste Franse regeringspolitiek achtersteekt, namelijk het verzwaren van de Franse politieke presentie in België.”

Volgens het CDA moet Lubbers Van den Brande met veel egards ontvangen omdat er een Nederlands politiek en economisch belang mee is gemoeid. Postma wees erop dat het BNP van de Vlaamse gemeenschap 40 procent is van dat van Nederland en dat de economische vervlechting met Vlaanderen toeneemt. Hij zei tevens dat Frankrijk probeert via het uiteenvallen van België Brussel in zijn greep te krijgen. “Als België een confederatie wordt, zullen Wallonië en Brussel zich wenden tot Frankrijk. De Europese hoofdstad is dan toch onderdeel van Frankrijk geworden.”

Lubbers zei zich bewust te zijn van de ontwikkelingen in België. “Wij zullen dat gesprek moeten benutten om te analyseren wat dit betekent voor onze politieke en staatkundige verhoudingen”, aldus Lubbers.