Vermogen ING Bank Geldmarkt Fonds nu 700 mln

Het beleggingsfonds ING Bank Geldmarkt Fonds, dat vooral belegt in deposito's, werd in de tweede helft van het afgelopen boekjaar weliswaar geconfronteerd met uitloop omdat de op gang gekomen daling van de geldmarktrente het fonds minder aantrekkelijk maakte, maar desondanks is het ingelegd vermogen, dat in de loop van het jaar een hoogste punt van 820 miljoen gulden bereikte, het afgelopen jaar met veertig procent gestegen van 502 tot 700 miljoen gulden.

De intrinsieke waarde per aandeel steeg, na verrekening van vennootschapsbelasting met zes procent tot 56,76 gulden. Voorgesteld wordt om de winst na belasting (36 miljoen) aan het fondsvermogen toe te voegen.

Dit maakte ING-fondsbeheerder R.H. Wartena gisteren bekend.

De achteruitgang van het vermogen is Wartena nog meegevallen; er worden nu zelfs weer aandelen gekocht. “De korte rente is relatief nog steeds hoog. Stabilisatie van de rente kan voor beleggers een reden zijn om toch maar weer in het geldmarktfonds te stappen”, zo verklaarde hij.

Rentemarktdeskundigen zien de korte (geldmarkt) rente op termijn verder omlaag gaan. Veel uitredende Geldmarktfonds aandeelhouders ruilden hun stukken voor die van het obligatiefonds van de bank.