Veel kritiek op bijsluiters van geneesmiddelen

ROTTERDAM, 24 FEBR. Bijna de helft van de bijsluiters van medicijnen is onvolledig en onbegrijpelijk. Een groot deel voldoet ook niet aan de richtlijnen van de staatssecretaris van volksgezondheid.

Tot die conclusie komt de Consumentenbond in het jongste nummer van zijn gids.

De bond onderzocht vijfhonderd bijsluiters op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Ook ging hij na in hoeverre de fabrikanten voldeden aan de richlijnen van de staatssecretaris en aan de eisen die sinds 1988 in de wet aan de farmaceutische industrie worden gesteld. Volgens de Consumentenbond wordt het "hoog tijd' dat de Inspectie Geneesmiddelen scherper gaat toezien op de uitvoering van de voorschriften. De bond vindt ook dat de voorwaarden waaraan bijsluiters dienen te voldoen in de wet moeten worden vastgelegd. Deze eisen zouden ook moeten worden uitgebreid. Op dit moment moet de bijsluiter onder meer informatie geven over de samenstelling van het medicijn, de aandoening waartegen het helpt, de bijwerking en de gevolgen van het gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen en wanneer het medicijn niet gebruikt mag worden. In de bijsluiter moet volgens de bond ook worden aangegeven wat te doen bij een overmatig gebruik van het geneesmiddel, hoe vaak bijwerkingen voorkomen en wanneer het middel begint te werken.

De Consumentenbond onderzocht al twee keer eerder, in 1989 en 1991, de bijsluiters. Hij komt nu tot de conclusie dat er sindsdien maar weinig is verbeterd. Weliswaar wordt nu bij alle geneesmiddelen een bijsluiter gevoegd, maar de kwaliteit van zeker de helft van de onderzochte bijsluiters laat zeer veel te wensen over. Veel bijsluiters zijn onvolledig, de tekst is vaak onbegrijpelijk en hooguit voor apotheker of arts inzichtelijk. Bovendien zijn ze in veel gevallen moeilijk leesbaar door een te klein lettertype, doorschijnend, aan beide zijden bedrukt papier of een onoverzichtelijke opmaak. Soms ook bevat de bijsluiter overbodige informatie die de gebruiker alleen maar in verwarring brengt. De bond vindt het ook onjuist dat de bijsluiter, zoals bij een aantal geneesmiddelen voorkomt, zowel informatie voor de gebruiker als voor de apotheker en arts bevat. Deze laatsten moeten maar op een andere manier worden genformeerd, zo stelt zij.

De fabrikanten krijgen van de Consumentenbond voorbeelden van volgens haar wel goede bijsluiters. Ook stuurt de bond een exemplaar van het onderzoeksrapport naar Simons.