Ritzen wil gebouwen van universiteiten snel verkopen

ZOETERMEER, 24 FEBR. De universiteiten moeten vóór 1 januari 1995 eigenaar worden over hun gebouwen. In het reguliere overleg met de universiteiten, aanstaande maandag, zal minister Ritzen (onderwijs) dit procedurevoorstel op tafel leggen. Voor de overdracht van de gebouwen van HBO-scholen ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, die dat voor de zomer zal behandelen.

De minister wil zo spoedig weten in hoeveel gebouwen elke universiteit is gehuisvest, welke gebouwen rijkseigendom zijn en welke gehuurd, hoe de staat van onderhoud is en welke investeringsplannen er zijn tot 1995.

Daarna wil Ritzen met de universiteiten afspreken op welke manier zij de gebouwen in eigendom zullen krijgen. De bedoeling van de operatie is dat de universiteiten in de toekomst elk jaar een vast bedrag krijgen voor huisvesting, waarvan zij alle kosten moeten betalen. Zij mogen dan zelf beslissen over huur en verhuur, koop en verkoop.

Een afspraak als Ritzen nu met de universiteiten wil, is al gemaakt met de hogescholen voor beroepsonderwijs. Die betalen de minister voor de overdracht, als de Tweede Kamer de operatie goedkeurt, een eenmalig bedrag van 1,2 miljard gulden.

Voor de universiteiten ligt de zaak gecompliceerder, onder andere omdat de waarde van hun gebouwen een veelvoud is van die 1,2 miljard. Als de universiteiten dat geld op de kapitaalmarkt moeten lenen, zou dat niet eenvoudig zijn. Bij de universiteiten ligt het meer voor de hand de gebouwen zonder vergoeding over te dragen.