Ook jongens kunnen nu au pair naar Engeland

LONDEN, 24 FEBR. Jongens met ambities om kinderoppas in Groot-Brittannië te worden zijn dank verschuldigd aan een voorvechter, de 19-jarige Johan Egelstedt uit Zweden. De Britse minister van justitie, Kenneth Clarke, heeft naar aanleiding van zijn lot beslist dat voortaan ook mannen au pair mogen zijn.

“De tijden dat alleen vrouwen geacht werden capabel te zijn als kinderoppas liggen ver achter ons,” liet de minister gisteren weten. “De verandering in de wet gaat een eind maken aan wat steeds meer gezien wordt als een discriminerend stelsel.”

De martelaar voor de mannelijke au pairs zelf profiteert niet meer van de wetswijziging. Egelstedt vertrekt vandaag naar Zweden, waar hij Engels gaat studeren. Hij heeft het afgelopen half jaar noodgedwongen onbetaald verlof doorgebracht bij een Engelse familie met vier kleine kinderen, die hem tijdens een verblijf in Zweden hadden geworven als au pair. Maar toen Egelstedt in augustus van het afgelopen jaar op Heathrow aankwam, weigerden de Britse immigratiedienst hem een visum als zodanig. Voor au pairs geldt de omschrijving dat ze vrouwelijk moeten zijn, ongetrouwd en zonder kinderen en vallend in de leeftijdscategorie tussen 17 en 27.

De familie die Egelstedt geworven had, alarmeerde haar vertegenwoordigende Lagerhuislid. Die zorgde ervoor dat de Zweed althans voorlopig mocht blijven op een bezoekersvisum, zij het dat hem officiëel niet werd toegestaan de gebruikelijke vijf uur per dag te helpen in het huishouden. Evenmin mocht hij de standaard 35 pond per week zakgeld ontvangen. Aanhoudende pressie van het Lagerhuislid heeft er nu voor gezorgd dat de beperkende omschrijving van het begrip au pair zich ook gaat uitstrekken tot jongens.

“We zijn heel blij,” zei de Engelse werkgeefster van Johan, een onderwijsspecialiste, vanmorgen. “Wij hechten veel waarde aan gelijke kansen en we willen niet dat onze kinderen opgroeien met het idee dat kinderoppas alleen een baantje voor meisjes is.”

    • Hieke Jippes