Onzinbericht zaait paniek bij telers van snijbloemen

Nederlandse bloementelers en betrokken beroepsorganisaties lieten vanmorgen de koppen hangen. Het gerucht dat de Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale opriep tot een boycot van Nederlandse snijbloemen, viel slecht. Hollandse tulpen, hyacinten en ander groenmateriaal zouden ruiken naar chemische middelen die in Duitsland verboden zijn.

Dit zou een klap betekenen voor het zorgvuldig opgebouwde imago van Nederlandse bloementelers.

Het Produktschap voor Siergewassen deed de berichten uit Duitsland meteen al af als klinkklare onzin. Maar het produktschap kon vanmorgen alleen tegenwerpen dat Duitse bloemenkwekers minstens zoveel chemicaliën in de bloementeelt gebruiken.

Een vermeend bericht van de Verbraucherzentrale dat eerst verscheen op teletekst, schoot ook het Nederlandse ministerie van landbouw in het verkeerde gat. Een woordvoerder beweerde dat de Duitsers met de boycotactie hun eigen kwakkelende tuinbouwsector nieuw leven proberen in te blazen. Hij wees erop dat het beleid van het ministerie er op is gericht het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het jaar 2000 met de helft te verminderen. Binnenkort stuurt minister Bukman over de vorderingen van dat beleid een rapportage naar de Tweede Kamer.

Een en ander bleek op een misverstand te berusten. De Verbraucherzentrale had op een telefoonband voor wachtende bellers, een bericht opgenomen dat bloemen uit derde wereld landen verboden bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten. Over Nederland werd alleen gemeld dat met grote kassen het hele jaar door snijbloemen kunnen worden geteeld. Die kassen zijn van groot belang voor de wereldwijde exportpositie van Nederland op dit gebied. Vervolgens wordt gemeld dat deze produktwijze energie- en chemicaliën intensief is. Verder niets. Geen woord over verboden bestrijdingsmiddelen of een oproep tot een Duitste boycot van Nederlandse bloemen. Maar de schrik zit er goed in bj de bloementelers. Het zal nog wel even duren voordat ze weer opfleuren.