Obligatiekoersen stijgen op geldgroeidaling

AMSTERDAM, 24 FEBR. De rendementen op de Nederlands staatsleningen zijn de afgelopen week met ongeveer 0,15 procentpunt gedaald tot 6,70 procent. Oorzaken waren de dalende rente in de VS, als gevolg van de bezuinigingsplannen van president Clinton, en de dalende kapitaalmarktrente in Duitsland, vanwege de negatieve geldgroei in januari.

Het was in zekere zin opmerkelijk dat de kapitaalmarktrente zo daalde na het Duitse geldgroeicijfer, omdat het door statistische onvolkomenheden nauwelijks een indicatie geeft over de trend. De Bundesbank meet de geldgroei ten opzichte van de gemiddelde stand in het laatste kwartaal. De geldgroei in januari wordt berekend door de maandgroei op te hogen naar jaarbasis. Kleine veranderingen in de geldhoeveelheid, als gevolg van incidentele factoren, worden hierdoor sterk uitvergroot. De afgelopen maand waren er enkele van deze incidentele factoren. Ten eerste lagen de geldhoeveelheidscijfers in het laatste kwartaal van 1992 hoog door de valutamarktinterventies van de Bundesbank. Ten tweede stroomde in januari een grote hoeveelheid D-marken het land uit die op Euro-Dm-deposito's in Luxemburg werden geplaatst in verband met de belastingheffing op rente-inkomsten. Aldus wordt het eerste meetpunt verhoogd en het tweede verlaagd waardoor een negatief cijfer resulteert dat vervolgens wordt opgehoogd naar jaarbasis. De effecten zijn niet goed te kwantificeren, maar zeker is dat de daling van 2,3 procent van de geldhoeveelheid niet meer is dan een statistische onvolkomenheid. Desalniettemin hebben deze statistische factoren tot gevolg dat de geldgroeicijfers de komende maanden onder de door de Bundesbank toegestane bandbreedte zullen liggen, waarmee een van de redenen om renteverlagingen uit te stellen aan kracht verliest. Dit was dan ook de reden waarom er flink werd gehandeld op het cijfer. Bovendien zou het, aldus de obligatiehandelaren, de recessie in Duitsland bevestigen. De kapitaalmarktrente daalde fors. Ook de tarieven op de geldmarkt noteerden lager. De toonaangevende driemaandsdeposito's werden gisteren verhandeld voor 8,0 procent, 5 basispunten (een basispunt is een honderdste van een procentpunt ofwel 0,01) lager dan verleden week. De rente op maandsdepositio's daalde zelfs met 10 basispunten.

Getuige de weekstaat heeft het Rijk de afgelopen week flink ingeteerd op haar tegoed bij DNB. De uitgaven, onder meer voor de studiefinanciering, sociale zaken en het gemeentefonds overtroffen de inkomsten met 6,7 miljard. De verruiming van de geldmarkt, die in beginsel door de overheidsuitgaven ontstaat, werd door DNB afgeroomd door de verplichte geldmarktkasreserve met 5,3 miljard ter verhogen en de speciale beleningen met 2,3 miljard te verlagen. Per saldo resulteerde daardoor alsnog een marginale verkrapping: de roodstand van de banken bij DNB liep met ongeveer 1,2 miljard gulden op. Maar doordat de banken de afgelopen week gemiddeld minder bij DNB in het rood stonden dan in deze contingentsperiode is toegestaan, konden ze enigszins op het contingentsverbruik besparen. Verleden week was 27 procent van de tijd, maar ook 27 van het contingent verstreken. Afgelopen maandag was 34 procent van het contingent verbruikt, terwijl inmiddels 35 procent van de tijd was verstreken.

Bron: Economisch Bureau ING Bank