Nieuwe prijs voor fotografie naar Catrien Ariëns

ROTTERDAM, 24 FEBR. De Kees Scherer-prijs 1993 is toegekend aan de Amsterdamse fotografe Catrien Ariëns voor haar boek "In de beste tradities', portretten en opnamen van de "betere kringen' in Nederland.

De prijs, groot tienduizend gulden, is genoemd naar de Amsterdamse fotograaf Kees Scherer, een van de drie oprichters van World Press Photo, die vorige maand op 73-jarige leeftijd overleed. De gelijknamige stichting zal de prijs elke twee jaar toekennen aan de Nederlandse fotograaf die in die periode het beste fotoboek heeft gemaakt. De helft van het prijzengeld is bestemd voor de uitgever, in dit geval Thomas Rap.