Nederlandse vis geen doelwit van Franse acties

ROTTERDAM, 24 FEBR. In de Nederlandse visserijwereld is met begrip gereageerd op de acties van Franse vissers, gisteren in Parijs. Omdat de problematiek zich op dit moment beperkt tot de rondvis (met als belangrijke soorten: kabeljauw, wijting en schelvis) is Nederland nauwelijks betrokken bij de problematiek.

Voorzitter D.J. Langstraat van het Produktschap voor Vis en Visprodukten noemt de acties van Franse vissers tegen de aanvoer van goedkope vis uit het buitenland een "verklaarbare reactie'. Maar de oorzaak van de scherpe concurrentie van buiten de EG is ingewikkeld en niet te bestrijden met een invoerverbod van vis uit enkele landen, volgens Langstraat.

Zo ligt de verkoopprijs van diepgevroren vis op de wereldmarkt aanzienlijk lager dan de kostprijs van dit produkt binnen de EG. Voorts is de schelvisstand toegenomen, wat tot een verruiming leidde van de quota waarvan vooral de Britse vissers profiteren. Omdat de verwerkingscapaciteit in het Verenigd Koninkrijk te klein is, wordt de vis elders in de EG afgezet tegen lage prijzen.

De visserijbranche is ook veel geld kwijt door de strenge hygiëneverordening die sinds 1 januari 1993 van kracht is in de EG. De branche heeft zware investeringen gedaan om te voldoen aan de eisen. Volgens de EG-bepalingen moeten ook landen van buiten de gemeenschap voldoen aan deze eisen, maar Langstraat zegt grote twijfels te hebben of deze landen zich hieraan houden en of hierop afdoende controle is aan de buitengrenzen van de EG. “Als het gaat om import uit de Verenigde Staten weet je dat het dik in orde is”, aldus Langstraat. “Maar bij andere landen ben ik niet zo zeker en die kunnen dan goedkoper leveren.”

De voorzitter van het Produktschap noemt de waarschijnlijke vaststelling op korte termijn van minimum-importprijzen "de minst slechte oplossing'. Volgens Langstraat is er rond het produkt platvis (tong en schol waarop de Nederlandse zeevisserij zich primair richt) niets te merken van de onrust.

De voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, J. Nooitgedagt, sluit echter niet uit dat problemen zoals in Frankrijk “een uitstraling zullen hebben naar de platvissector”. Nooitedagt noemt zich geen tegenstander van import van buiten de EG, mits dat geleidelijk gebeurt en de afzetmarkt vergroot. Ten aanzien van de rondvis is voor Nederland eigenlijk alleen kabeljauw een belangrijk produkt, Nederland heeft hier een aandeel van tien procent op de EG-markt.