Lubbers vreest onderschatting

Premier Lubbers in het NCW-blad "De Werkgever': “Ik heb in alle jaren als minister-president nog niet zo'n ernstige situatie meegemaakt als waarin we nu verkeren.

(..) Het grote gevaar is momenteel de onderschatting van de problemen.” “Het is onbegrijpelijk dat in de ene bedrijfskantine aan honderden mensen ontslag wordt aangezegd, terwijl een kilometer verderop in een rokerig zaaltje wordt onderhandeld over enige procenten meer loon.” “Laten de bonden en de werkgevers de spanning maar voelen en het zweet in de handen krijgen over alle ontslagen nu het zo slecht gaat met de bedrijven. Zij hebben de sleutel in handen, zij kunnen er wat aan doen. CAO-onderhandelaars hoeven zich niet te generen voor de boodschap "op is op'. (..) Op de werkvloer heeft men haarscherp in de gaten wat er aan de hand is met de conjunctuur.” “Laten we nu niet de fout maken om bovenop de bestaande wettelijke WAO-premie nog eens massaal een nieuwe collectieve regeling te zetten.” En op de vraag of de werkgevers voor de reparatie van de WAO arbeidsconflicten moeten riskeren: “Natuurlijk, als zo'n reparatie tot hogere loonkosten leidt. Dat kost immers weer werkgelegenheid en voor minder arbeidsongeschikten heb je juist meer werkgelegenheid nodig.”